Beseda s pracovníky Úřadu práce Blansko

Dne 7. 2. 2019 za námi přijeli pracovníci Úřadu práce Blansko – paní Jana Smrčková a pan Bc. Filip Juriš, aby našim letošním absolventům – žákům třídy 4NV, 2PO, 3EP a 3TU - přiblížili možnosti, které mají po ukončení studia v naší škole. Mimo jiné zmínili další studium na VOŠ a vysokých školách (státních i soukromých), studium v zahraničí i využití stipendijních programů Erasmus+, Aktion nebo CEPUS.

Ke hledání zaměstnání je možno zejména využít síť kontaktů (rodina, přátelé, známí), sociální sítě (Facebook, Instagram, LinkedIn), webové stránky firem, vládní portal.mpsv.cz, www.sssbrno.cz. Psaní životopisu je možno i podle šablon, je třeba dbát na pravdivost uváděných údajů, v případě přiložení fotografie je nutno použít formální fotku s neutrálním pozadím.

Výběr zaměstnanců probíhá na základě výběrových řízení, konkurzů nebo formou tzv. assessment center. Zaměstnavatele zajímají tzv. měkké dovednosti uchazeče o práci (komunikace, spolupráce, výkonnost, flexibilita, zvládání zátěže, schopnost vedení a ovlivňování lidí, zájem o celoživotní učení, aktivní přístup) a tzv. tvrdé kompetence (PC znalost, počtářské schopnosti, znalost cizích jazyků, řidičský průkaz, ekonomické a právní vědomí).

Dále se naši žáci seznámili se službami poskytovanými úřady práce, s možností absolvování rekvalifikace, využitím ESF – program pro mladé do 30 let „Záruky pro mladé“ a dalšími informacemi týkajícími se evidence na úřadu práce. Během besedy žáci odpovídali na testové otázky z oblasti pracovního práva a obraceli se na pracovníky ÚP Blansko s konkrétními dotazy.

Beseda byla pro naše absolventy zajímavá a přínosná, protože jim rozšířila jejich povědomí o možnostech, které mohou za několik měsíců využít.

Autorka textu i fotografií: Jana Plchová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS