Beseda pro letošní absolventy

Beseda pro letošní absolventy

Již tradičně se 12. 2. 2015 uskutečnila v hudebně školy beseda určená našim letošním absolventům na téma „Co dál po škole?“. Aktuální informace sdělila žákům paní Mgr. Marie Hoffmannová z Úřadu práce v Blansku. Žáci získali přehled o možnostech dalšího studia (nástavbové studium pro vyučené, zkrácené studium pro vyučené i maturanty, studium na VOŠ nebo VŠ pro maturanty, popřípadě jazyková škola).

Přednášející upozornila žáky na význam tzv. měkkých kompetencí pro úspěch na trhu práce (komunikace, spolupráce, řešení problémů, celoživotní učení …). Přehled těchto kompetencí najdeme na www.mamenato.cz. K obecným kompetencím patří znalost jazyka (mateřský a cizí jazyk), počítačová gramotnost, řidičský průkaz, ekonomické a právní povědomí a počtářské schopnosti. Samozřejmě zaměstnavatelé vyžadují odborné znalosti získané studiem.

Žáci byli také upozorněni na zdroje nabídek pracovních míst. Mezi nejdůležitější patří síť kontaktů (rodina, přátelé, známí), dále sociální sítě LinkedIn, Twitter, Facebook, webové stránky firem, vývěsky, informační portál www.portal.mpsv.cz, agentury práce, inzeráty v tisku a pracovní portály.

Některé další možnosti uplatnění po studiu mohou žáci najít i v dobrovolnictví – informace jsou na www.eurodesk.cz nebo na www.mvcr.cz. Další novinkou je práce v armádě – www.kariera.army.cz nebo zapojení se do projektu The Job of My Life – www.thejobofmylife.cz.

Zájemci o podnikání mohou obdržet příspěvek na podnikání od úřadu práce, a to až do výše Kč 80 000,- při splnění podmínky provozování podnikatelské činnosti minimálně 1 rok. Dále je možno získat příspěvek na mzdu absolventa až do výše Kč 13 000,-- po dobu 6 měsíců.

Zpestřením besedy byl i malý test ze základních znalostí pracovního práva, v němž někteří žáci úspěšně bodovali.

Věříme, že obsah besedy přispěl ke zvýšení informovanosti našich žáků o dalších možnostech, které mají před sebou po ukončení studia v naší škole.

Text i foto: Ing. Jana Plchová

 

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS