Angličtina zábavně a prakticky

V měsíci březnu jsme si zpříjemnili výuku anglického jazyka, a to napříč ročníky a obory.

Nejdříve se naši třeťáci, čtvrťáci a druháci nástavbového studia zúčastnili online workshopu s rodilým mluvčím, na který se připojili pomocí platformy ZOOM. Tuto akci pro nás zorganizovala společnost The Bear Educational Theatre. Jednalo se o program „Guest in the Classroom“, kdy se jeden z herců vžil do role člověka žijícího na ulici a seznámil nás s jeho životním osudem. Larry je Američan, který pracoval na rybářské lodi a pod vlivem fyzicky i psychicky náročné práce se dostal do tíživé životní situace. Ve skupinách se žáci zamýšleli nad důvody, které mohou člověka do takové situace přivést, jak vypadá běžný den lidí na ulici, jak na ně společnost nahlíží, případně pokládat další doplňující otázky. Své nápady a postřehy psali do společného chatu, kde na ně Larry reagoval a utvářel tak celkový pohled na jeho příběh. Žáci si mohli vyzkoušet interakci s rodilým mluvčím, procvičit schopnosti porozumět mluvenému slovu a tvorbu otázek v cizím jazyce. Všichni se ochotně zapojili a Larryho povídání posouvali dále výbornými dotazy, které pokládali.

Další akcí bylo anglicko-české divadlo s názvem Peter Black. To měli možnost zhlédnout žáci druhého ročníku v Kulturním středisku města Blanska. Samotné představení bylo koncipováno jako učební pomůcka plná humoru a pestrobarevné palety postav. Jednalo se o příběh člověka, který během jednoho dne přijde o všechno. Nicméně svým přístupem, nadhledem, charakterem a optimismem se mu podaří získat vše zpět. Dialogy mezi postavami byly pro žáky vědomostně i jazykově srozumitelné. Celé představení bylo rozděleno do několika příběhových částí. Každá z nich byla stručně uvedena v českém jazyce a posloužila tak méně zdatným angličtinářům jako záchytné body. Žáci měli možnost si ověřit porozumění na reálných situacích, posílit sebejistotu v cizím jazyce a vybudovat si tak pozitivní vztah k anglickému jazyku. Úsměv na tváři vyvolaný humornými situacemi a perfektními hereckými výkony nás doprovázel ještě ve vlaku při cestě zpět.

Mgr. Bc. Hana Páralová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS