Akreditovaný kurz pro učitele Výtvarné výchovy - Výroba barevných kříd a jejich použití - listopad 2023

Výroba barevných kříd určených k dekoraci keramických výrobků technikou suchého pastelu a následné zdobení. Učitelé po úspěšném absolvování kurzu budou mít potřebné detailní znalosti a dovednosti umožňující tvůrčí práci s hlinkami (barevné keramické křídy), vyhledání a použití vhodných surovin, budou ovládat úpravu surovin technologicky vhodnými postupy, budou zvládat dekorování barevnými hlinkami. S vlastnoručně vyrobenými křídami si osvojí postupy zdobení keramiky technikou suchého pastelu podle vlastních návrhů. Učitelé výtvarné výchovy, mohou tento způsob vytváření využít při výuce nejenom jako zpestření klasické výuky, ale i jako její stabilní součást. Práce s keramickými materiály rozvíjí jemnou motoriku a grafomotoriku dětí, eliminuje projevy vývojových poruch, podporuje udržování pozornosti, uvolňuje napětí a agresi a rozvíjí jejich smyslové a estetické vnímání.

Náplň kurzu: Účastník zhotovuje barevné křídy za pomocí hlín, engob a oxidů kovů. Účastník maluje na vhodné keramické nádoby dekory podle vlastních návrhů.

Termín: čtvrtek 30. 11. 2023 - 8:00 – 14:00
Termín uzávěrky přihlášek: 27. 11. 2023
Kurz je určen pro: učitele Výtvarné výchovy (učitelé 2. stupně ZŠ,
pedagogové volného času, učitelé SOŠ a SOU,
učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé - vedoucí školních
zájmových kroužků a klubů)

Cena za osobu: 1700,- Kč
Počet účastníků: 6
Akreditace: MSMT- 28622/2022-1-917
Rozsah hodin: 8 vyučovacích hodin

Místo konání: Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
Tyršova 23 (dílny odborného výcviku)

Lektor: Mgr. Jiří Brtnický, mob. 601 565 508
Odborný garant: Ak.soch. Lubomír Hluštík

Přihláška na kurz

Pozvánka na kurz

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS