3. místo v národní přehlídce Enersol 2013

Tým JmKVe dnech 21. - 22. března 2013 se v Chebu v Kulturním centru Svoboda uskutečnila již 9. celostátní konference a přehlídka prací Enersol 2013. Cílem projektu je propagace a vzdělávání v oblastech jako jsou alternativní energie, energetické úspory a snižování emisí v dopravě.

Mezi 200 účastníky z celé České republiky byli nejen studenti a učitelé, ale také členové asociace Enersol, porotci, hosté a zástupci města Cheb. Přehlídky se zúčastnilo 11 krajů, přičemž členy jednotlivých krajských družstev jsou žáci z různých škol. Jihomoravský kraj reprezentoval Filip Ryšavý ze SOŠ a SOU Znojmo, Matěj Gryc ze SPŠ elektrotechnické a informačních technologií Brno, Radek Dočkal ze SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov a žáci z Masarykovy střední školy Letovice. Zástupci naší školy si vedli výborně.

  • Mirek Odvárka skládal odborný test s jedinou chybou a jeho výsledky nám pomohly k zisku 2. místa v testech.
  • Dana Renzová představila přítomným putovní pohár, zhotovený z keramické hlíny a plaketu Ing. Herodese. Za své vystoupení získala plný počet bodů, sklidila pochvalu poroty a bouřlivý potlesk v naplněném sále.
  • Kamil Šamonil prezentoval projekt Hlubinný vrt pro tepelné čerpadlo na Skalním mlýně v Moravském Krasu, ve kterém poukázal na administrativní proces povolování takovéto stavby. Vzhledem k ojedinělosti tématu sklidil pochvalu od poroty.

FOTOGALERIE Z FINÁLE TADY

Odborná porota hodnotila nejen formální a odbornou stránku příspěvků, ale i úroveň samotné prezentace včetně schopnosti vyjádřit srozumitelně základní myšlenky projektu. Výsledky z jednotlivých částí se sčítaly, takže záleželo na každém členovi týmu. A jak to celkově v národním kole dopadlo?
 

1. místo kraj Vysočina
2. místo Středočeský kraj
3. místo Jihomoravský kraj.

Předání keramiky panu Herodesovi

Dana Renzová si svým vynikajícím výkonem zajistila postup do mezinárodního kola v kategorii Enersol a popularizace.
Kamil Šamonil je členem reprezentačního týmu České republiky, jehož barvy bude hájit v hlavní kategorii na mezinárodní přehlídce ve dnech 18. - 19. dubna v Táboře. Této přehlídky se dále účastní družstva ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Slovinska.

Ve volném čase jsme si prohlédli historický Cheb, navštívili houslařskou školu a místo, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna.

Příjemným zjištěním bylo, že pohled mladé generace přináší mnohdy zajímavá, neotřelá a inovativní řešení využitelná v běžné praxi. Celé družstvo důstojně reprezentovalo Jihomoravský kraj, za což jim patří velký dík.

Text a foto: Alena Doskočilová

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ENERSOLu 2013 - CELOSTÁTNÍ FINÁLE

FOTOGALERIE Z FINÁLE TADY

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS