Fotogalerie - Ježíš, ne César!

Opět po 50 letech se v zahradě naší školy zaskvěla socha velkého státníka, jehož jméno je spojeno s názvem naší školy už od jejího založení. Ke slavnostnímu položení věnce k pomníku Tomáš Garrigue Masaryka se 14. června shromáždili učitelé a žáci školy a pozvání přijal starosta města Letovice pan Petr Novotný.

V roce 1931, kdy škole udělila prezidentská kancelář čestný titul Masarykova škola práce, se nedílnou součástí koloritu školy stala socha TGM, která dominovala v přilehlé části zahrady. Tehdy ještě nikdo netušil, jak pohnuté časy čekají náš národ. Jejich otisk s sebou nese i tento symbol svobody a lidskosti, kterému vždy v časech nepohodlných režimu hrozila likvidace.

Po politických změnách v roce 1989 se socha stala ozdobou Masarykova náměstí a stála by zde dodnes nebýt iniciativy pana starosty Petra Novotného, který škole při rekonstrukci náměstí nabídl sochu zpět. Panu starostovi děkujeme nejen za vstřícnost s navrácením sochy na její původní místo, ale také za dlouholetou podporu naší školy. Díky jeho iniciativě se nám podařilo realizovat mnohé investiční akce, které by jinak zůstaly pouhou vizí.

Za instalaci sochy v naší zahradě náleží poděkování našim adeptům zednického řemesla, žákům oboru zedník a jejich učitelům odborného výcviku, který postavili pod sochu elegantní fundament. Očištění a opravu sochy si vzal na starosti pan učitel uměleckých oborů ak. soch. Lubomír Hluštík.

Po zaznění státní hymny se slavnostního ceremoniálu položení věnce k soše TGM ujali žáci oboru Zedník Matyáš Hund a Denis Barkóczy. Oba chlapci se podíleli na odborných pracích spojených s instalací sochy.

Masaryk se do světových dějin zapsal nejen jako politik, první prezident společného státu dvou sbratřených národů Čechů a Slováků, ale také jako sociolog, filozof, pedagog a humanista.

Asi nejcennějším poselstvím Masaryka je jeho důraz na mravnost a lidskou poctivost ve veřejném i osobním životě.

Na Masarykův výrok „Ježíš, ne Caesar“ navázal i prezident Václav Havel, který se snažil prosadit, aby se stal heslem evropské i světové politiky.
Masaryk zde proti sobě postavil dvě nejznámější osobnosti starověku Ježíše a Césara.

Ježíš, biblická postava, která svými skutky i slovy, které lze shrnout do výroků „Miluj bližního svého jako sebe sama“ a „Nečiň ostatním co nechceš aby činili oni tobě“, inspiroval a ovlivnil miliardy lidí na světě.

Caesar je synonymem dobyvatele a diktátora. Sehrál klíčovou roli v antické historii při zániku římské republiky a její proměně v monarchii. Se svou armádou dobyl další území a podmanil je nadvládě Říma a následně inicioval vnitropolitický převrat na jehož konci se stal doživotním diktátorem.

Nechť nám tedy při vstupu do školy socha TGM připomíná toto poselství - Ježíš ne César, láska ne sobectví, lidskost ne násilí, spolupráce ne diktatura.

Odkaz TGM je za všech časů stejný. Svobodný a zkoumavý duch nepodlehne ani ohni, ani meči ani věčnosti.

Text: Helena Marešová
Foto: Robert Suchánek

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS