Fotogalerie - Exkurze do centra AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies)

Využili jsme pozvání doc. JUDr. Ing. Zdeňka Dufka Ph.D., proděkana pro vnější vztahy, internacionalizaci a marketing Fakulty stavební VUT v Brně, a spolu s žáky třetího a čtvrtého ročníku oboru Stavebnictví navštívili AdMaS.

AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Zaměřuje se na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí. Více na https://admas.eu.

Prohlídka byla rozdělena do třech velmi zajímavých a obsáhlých částí. Žáci měli možnost projít si jednotlivé části centra. Byly pro ně připraveny různé zkoušky stavebních materiálů i konstrukcí s poutavým výkladem.

Exkurzi zakončil Ing. Tomáš Chorazy, PhD. – zástupce ředitele pro vědu, výzkum a inovace. Představil nejen AdMas jako celek, ale především výzkum využití pyrolýzy a čištění šedých vod.

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS