Fotogalerie - Soutěž „Ukážeme vám, co ve vás vězí“

V úterý 22. 11. 2022 se k nám do školy sjelo 10 soutěžních týmů z okolních základních škol. Tříčlenné týmy byly sestaveny z žáků devátých tříd a čekaly na ně úkoly na třech stanovištích. Na prvním stanovišti bylo za úkol vytvořit model 1. nadzemního podlaží chaty z lepenky v měřítku 1:25 podle výkresu půdorysu. Na druhém stanovišti se žáci seznámili s prací uměleckých keramiků a z keramické hlíny tvořili žáby. Na třetím stanovišti měli žáci možnost seznámit se s částí základních zednických dovedností – poznávali pracovní nářadí, natahovali omítku, řezali sádrokartonové desky. Zájemci se mohli podívat i do dílen našich elektrikářů.

Soutěžícím se věnovali studenti, učitelé a mistři odborného výcviku. Přichystané úkoly vycházely z náplně našich studijních i řemeslných oborů a důkladně otestovaly schopnosti zúčastněných. Zvítězily týmy, jejichž modely vytvořené na 1. stanovišti získaly nejvyšší bodové ohodnocení. Body se udílely za úplnost, přesnost, kvalitu provedení a inženýrský přístup. V případě bodově vyrovnaných týmů pomohla vybrat lepší model odborná komise z učitelů a studentů 2. ročníku oboru Stavebnictví.

Umístění na stupních vítězů:

1. místo: tým č.6 - tým ze ZŠ Boskovice, Slovákova

2. místo: tým č.10 - tým ze ZŠ Letovice

3. místo: tým č.5 - tým ze ZŠ Svitávka

Soutěžící si odnesli na památku své výtvory (lepenkové modely) domů. Žáci z ohodnocených týmů obdrželi navíc diplom a drobné ceny. Vítězům blahopřejeme!

Soutěžní dopoledne se vydařilo a my všem zúčastněným děkujeme.

Text a foto: Ing. Alena Tomková, Ing. Marek Chládek, Matěj Nebola

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS