Fotogalerie - Úspěch stavařů na soutěži Bridge Builder Contest na FAST VUT v Brně

Po dlouhé pauze se letos naši žáci oboru Stavebnictví zúčastnili soutěže Bridge Builder Contest v Brně - soutěže ve stavění mostů ze špejlí. Úkolem bylo postavit most z obyčejných špejlí, který překlene mezeru 75 cm a unese co největší zatížení. Mosty jsou zhodnoceny porotou po vzhledové stránce - originalita/design, poté zváženy a podrobeny zátěžové zkoušce. Vyhrává most s nejlepším poměrem své hmotnosti a nosnosti, a to s přihlédnutím k bodům za design. Soutěže se zúčastnili žáci středních škol z celé České republiky.

V kategorii A – „Mosty stavěné ve škole a dovezené s sebou“ tým druháků ve složení Matěj Nebola, David Puchner a Vojtěch Synek obsadil krásné třetí místo. I v kategorii B - „Stavba modelu mostu na místě“ byli naši žáci úspěšní a tým třeťáků ve složení Veronika Jirušová, Matyáš Brychta a Milan Rumler obsadil také bronzovou příčku.

Hana Dostálová

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS