Fotogalerie - Exkurze stavařů a zedníků do Kuřimi – Prefa Brno, a.s. , BAST CZ a 2F Projekt

Žáci a učitelé stavo oborů po delší nucené pauze opět vyrazili na exkurzi a měli možnost navštívit hned tři různorodé provozy.

Exkurze začala ve výrobním závodu Prefa Brno – závod Kuřim, kde jsme si mohli prohlédnout výrobu železobetonových prvků. Nejenom že jsme viděli armovnu a přípravu bednění, ale také jsme se seznámili s výrobou panelů Spiroll, navštívili zkušebnu závodu a novou halu na přípravu předpjatých vazníků.

Po ukončení této části následovala prohlídka haly firmy BAST CZ, kde nám byla představena výroba sbíjených dřevěných vazníků a to po jednotlivých krocích.

Exkurzi jsme ukončili v projekční kanceláři 2F Projekt, kde je jednatelkou a projektantkou naše bývalá studentka Ing. Nikola Kučerová. Stavaři si mohli prolistovat projekty, seznámit se s prací tohoto studia a někteří i domluvit spolupráci.

Ing. Hana Dostálová

Video z exkurze od studenta Šimona Skřivánka.

 

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS