Fotogalerie - Projektový týden u stavařů

Tématem projektového týdne u žáků oboru Stavebnictví byly modely staveb nebo jejich částí.
Druháci tvořili modely z kapa desek a doplňkem jim byly dřevěné dýhy a lišty. Tyto modely zhotovovali dle výkresové dokumentace pro rodinný dům. Vznikl tak model půdorysu, příčného a podélného řezu, ale i modely tradičních typů krovů (stojatá a ležatá stolice) a řez schodištěm s názorným uložením na prvky stropní konstrukce. Zajímavostí byl architektonický model se zelenou střechou, a to včetně modelu skladby této konstrukce.
Tyto práce prověřily dovednosti jednotlivých žáků, jejich zručnost, trpělivost, prostorovou představivost a schopnosti spolupráce v týmu. Řada modelů poslouží jako názorné učební pomůcky.
Projektový týden opět ukázal, že naši žáci mají fantazii a stavařského ducha!

Ing. Alena Tomková

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS