Fotogalerie - Spolurealizátory rekonstrukce školy jsou naši žáci

Každý se rád cítí dobře nejen doma a v zaměstnání, ale i ve škole. K dobrému pocitu přispívají dobré vztahy s kamarády, lidmi a přívětivé prostředí místností, ve kterých pobýváme mnohdy i značnou část dne. Aby tomu tak bylo, snažíme se prostředí školy – učeben, chodeb udržovat a stále vylepšovat.

S průběžnými rekonstrukcemi nám významně pomáhají svojí činností žáci naší školy v rámci odborného výcviku. Zejména zedníci a elektrikáři spolupracují a pod vedením učitelů získává společné dílo konečnou podobu.

V uplynulém období se naši žáci podíleli na rekonstrukci sociálních zařízení v budově školy a domova mládeže. Dláždili a omítali chodbu druhého patra. Vyměňovali osvětlení a upravovali rozvody elektrické energie místností. V současnosti probíhá oprava WC a sprchy v budově dílen uměleckých oborů Tyršova 23. Truhláři opravují a zhotovují nábytek a příslušenství do prostorů školy.

Žáci si tedy své prostředí v mnohém vytvářejí sami a získávají tak k němu vřelejší vztah. Pohled na dobře odvedenou práci je potěší i po letech a spokojenost spolužáků a zaměstnanců školy budoucím řemeslníkům přináší radost.

Nasazení našich adeptů zednického, elektrikářského a truhlářského řemesla při produktivní práci pro naši školu je mimořádné a náleží jim za ně naše poděkování.

Ing. Marek Chládek 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS