Fotogalerie - Soutěž „Ukážeme vám, co ve vás vězí“

V úterý 23. 11. 2021 se k nám do školy sjelo 5 soutěžních týmů z okolních základních škol. Tříčlenné týmy byly sestaveny z žáků devátých tříd. Na žáky čekaly úkoly na třech stanovištích. Na prvním stanovišti bylo za úkol vytvořit model 1. podlaží rodinného domu z lepenky v měřítku 1:25 podle půdorysu. Na druhém stanovišti se žáci seznámili s prací umělců a namalovali si obraz. Na třetím stanovišti měli žáci možnost poznat část základů zednické práce – poznávali jejich pracovní nářadí. Zájemci se mohli podívat i do dílen našich elektrikářů.

Jak název soutěže napovídá, úkoly důkladně otestovaly schopnosti zúčastněných. Soutěžícím se věnovali naši studenti, učitelé a mistři odborného výcviku. Přichystané úkoly vycházely z náplně našich studijních i řemeslných oborů. Zvítězily týmy, jejichž modely vytvořené na 1. stanovišti získaly nejvyšší bodové ohodnocení. Body se udílely za úplnost, přesnost, kvalitu provedení a inženýrský přístup. V případě bodově vyrovnaných týmů pomohla vybrat lepší model odborná komise z našich učitelů a studentů 4. ročníku oboru Stavebnictví.

Umístění na stupních vítězů:

1. místo: tým děvčat ze ZŠ Letovice

2. místo: tým chlapců ze ZŠ Letovice

3. místo: tým ze ZŠ Lysice

Zvláštní ocenění poroty: tým ze ZŠ Boskovice

Soutěžící si odnesli na památku své výtvory (lepenkové modely) domů. Šikulové z ohodnocených týmů obdrželi navíc diplom a drobné ceny. Vítězům blahopřejeme!

Soutěžní dopoledne se vydařilo a za to patří všem zúčastněným velké poděkování.

Text a foto: Ing. et. Ing. Pavlína Bilan, Ing. Hana Dostálová, Běla Šlanhofová, Natálie Ehrenbergerová, Jiří Procházka

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS