Fotogalerie - Zateplení budovy a rekonstrukce topného systému Masarykovy střední školy spěje do finále

V minulém roce byly v Masarykově střední škole Letovice započaty práce na zateplení budovy, rekonstrukci otopné soustavy a její regulaci a instalaci vzduchotechniky.

Zahájení prací předcházely tři roky administrativních a odborných příprav celého projektu, komunikace se Státním fondem životního prostředí a postupné schvalování projektu v orgánech zřizovatele školy - Jihomoravského kraje. Projekt podporovali představitelů našeho města pan starosta Petr Novotný a paní radní Daniela Ottová a náměstek hejtmana JMK pan Jan Vitula. A tak se nakonec podařilo získat schvální dotace orgány JMK na přípravu projektu ve výši 600 tis. a na jeho realizaci ve výši 21 milionů Kč. Operační program životní prostředí financuje akci částkou 7,5 milionů Kč.
Důvodem nezbytnosti řešení topného systému školy byly dlouholeté potíže se značně opotřebeným systémem topení a postupně kolabujícími tepelnými zdroji. V některých učebnách bylo nutno v chladných dnech přitápět mobilními topidly. Před zahájením realizace projektu pracovala poslední ze tří zastaralých kogeneračních jednotek, a to na polovinu výkonu.

Ve veřejné zakázce na zhotovitele stavby zvítězila firma Letostav, s.r.o. Letovice, která zahájila realizaci stavby v říjnu loňského roku. Prioritou školy bylo minimalizovat dopady celé akce na vyučovací proces. Proto se největší rozsah prací technologické i stavební části v učebnách a na chodbách odehrával v odpoledních hodinách a zejména byl kumulován do období školních prázdnin a navazujícího ředitelského volna. Nouzový stav z důvodu koronavirové epidemie, který ochromil život celé společnosti i naší školy, přinesl paradoxně pro tento projekt jeden benefit - zrušení časového omezování práce zhotovitele vzhledem k nepřítomnost žáků, většiny učitelů a některých zaměstnanců v budově .

Co škola díky projektu získá?

Nové topné zdroje v podobě výkonných tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek a kondenzačních kotlů. Chytrou regulaci vytápění, která umožní nastavit teplotu i plán vytápění pro každou učebnu i místnost. Zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy vlivem zateplení. Monitoring hladiny oxidu uhličitého v učebnách pomocí senzorů, které zapnou automaticky větrání po zvýšení jeho koncentrace nad kritickou mez. Tzv. freecooling, který umožní v horkých letních dnech vzduch v učebnách ochlazovat,. Další možnosti relaxace žáků v nové odpočinkové zóně. Nový „kabát“ budovy v podobě elegantní fasády v původním funkcionalistickém stylu. Efektivní a hospodárné vytápění a úspory v energiích.
Předpokládaný termín kolaudace stavby je červenec 2020.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie pod názvem: „Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy“ - OPŽP 2014 – 2020, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009029.

Helena Marešová,
ředitelka školy

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS