Fotogalerie - Distanční vzdělávání na Masarykově střední škole, aneb Štěstí přeje připraveným

V těchto dnech, které jsou těžké pro nás všechny, zůstávají studenti v domácím prostředí a věnují se samostudiu. Student si víceméně sám určuje režim svého studia.  

Studenti ovšem nestudují zcela izolovaně, ale během studia pravidelně komunikují se svými učiteli, kteří jim pomáhají studium organizovat i řídit a se kterými mohou konzultovat případné studijní problémy.

I při distančním studiu může být výuka interaktivním procesem, v kterém jsou žáci aktivně zapojeni a nelze dokonce ani dodat - i když se s učitelem nevidí. Při dnešních technologiích je běžná komunikace sice na dálku, ale tváří v tvář.

Pochopitelně, abychom mohli rozvíjet digitální technologie ve výuce, je nutné mít digitálně gramotné vyučující a odpovídající systém řízení výuky.

Prozíravost paní ředitelky, která nechala celý pedagogický sbor proškolit v podpoře informační gramotnosti a využívání e-learningu, se ukázala jako velmi strategický krok.

Jarní prázdniny žáků učitelé využili ke tvorbě výukových materiálů a vkládáním na 

e-learningový portál, který díky tomu dnes „praská ve švech“.

Každý žák a každý pedagog má vytvořený účet a žáci jsou na práci v Moodlu zvyklí. Je to prostředí vhodné ke komunikaci, ke studiu, k ověřování úrovně výstupů.

Našim základním informačním a řídícím systémem vyučovacího procesu jsou Bakaláři. Zde žák nachází svůj rozvrh, zadání práce a tisíce informačních zdrojů. 

Pro skupinovou komunikaci s rodiči i žáky slouží nástěnka Bakalářů.

S touto výbavou nás zastihla současná situace s koronavirovou pandemií.

Lze říct, že jsme každý zvlášť a přece spolu.

Skupiny žáků a učitelů využívají řadu dalších komunikačních kanálů, výukových portálů, online aplikací…

Hodně se osvědčila online hodina pomocí skupinového videohovoru na Skypu. Nejvíce imituje školní hodinu, máme již předem domluvené časy, žáci hned reagují na probíranou látku, navzájem se potkávají, domlouváme se na rozsahu úkolů i termínech odevzdání a poskytuje nám dobrou vazbu. 

Pedagogický sbor navzájem komunikuje přes e-mail, OneDrive, FB, Messenger, WhatsApp, Skype a jiné. Učitelé jsou v každodenním kontaktu, metodicky se podporují, doporučují si online výukové zdroje, platformy, zajímavé aplikace.

Většina žáků pracuje bez problémů. Na tuto formu vzdělávání si rychle zvykli, u některých je to složitější. Velmi důležitá je jejich motivace a schopnost samostatné činnosti. Potřebují s učitelem komunikovat a porozumět úkolu.

I když výuka běží dál a žáci nemusí vstávat do školy, všichni se těší na setkání s kamarády i svými učiteli. Nějak nám v tom chybí „člověčina“.

Tak si držme palce, aby to bylo opět s podáním ruky a úsměvem!

Ing. Mária Bašná

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS