Fotogalerie - Krajské kolo Enersolu 2020-1. a 3. místo

Dne 25. února 2020 zamířily do reprezentačních prostor Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno desítky delegátů – účastníků Krajské konference Enersol 2020 pořádané od letošního ročníku právě touto školou. Program Enersol reaguje na aktuální celospolečenskou objednávku směřující k tomu, aby do povědomí žáků středních škol vstoupila problematika úspor energií a obnovitelných zdrojů energií, která zdůrazňuje potřebu odborné přípravy nejen technických profesí v této oblasti. Prioritou vyhlášenou Asociací Enersol pro 17. ročník programu byla problematika sucha (hospodaření s vodou), problematika ovzduší v lidských sídlech (snižování emisí, elektromobilita, výměna topidel na tuhá paliva) a úspora energií.

Prezentovaná projektová témata v kategorii Enersol praxe a Enersol inovace byla rozmanitá a podnětná, cenný byl vlastní názor žáků na zpracovanou problematiku a jejich doporučení a návrhy na změnu či zlepšení situace. V kategorii Enersol - popularizace byly zdůrazněny hodnoty úcty k přírodě a k životu ve všech jeho formách za pomoci uměleckých vyjadřovacích prostředků, především hry pro předškolní děti.

Nejvyšší ocenění z naší školy získaly a do celostátního finále postupují žákyně:

  • 1. místo v kategorii Enersol a Popularizace: Veronika Vjaterová s prací - HraPo zeleném Česku",
  • 3. místo v kategorii Enersol a Praxe: Natálie Ehrenbergerová (spolupracovali Běla Šlanhofová a Anežka Zezulová) s prací - Slamák v Lysicích.

Děkuji všem našim žákům, kteří se zapojili do projektu Enersol a kteří přemýšlí nad potřebou zachování životního prostředí pro budoucí generace v co nejméně pozměněné podobě. Jsme příliš zahlceni technikou a odtrženi od přirozených rytmů přírody. Pokud se nenajde dostatek odvážných lidí šířících osvětu o možnostech šetrných způsobů využívání obnovitelných zdrojů energií a úspor energií v pracovním i osobním životě, můžeme si nevšimnout, že kolem nás mizí celé ekosystémy, se kterými jsme bytostně propojeni, a že se ztrácí okouzlující krása přírody.

Ing. Marek Chládek

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS