Fotogalerie - Keramika - kamenina na Letovicku a Kunštátsku

Keramika - kamenina na Letovicku a Kunštátsku byla z rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje zařazena do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje (dále jen „Seznam tradic“). Nositelkou této tradice se stala Masarykova střední škola Letovice.
 
„Seznam tradic“ Jihomoravského kraje, který byl vytvořen z iniciativy UNESCO lze nazvat pamětí významných tradic našeho regionu. Tyto tradice nás spojují s kulturou, zkušeností a způsobem myšlení našich předků. Zápis Kameniny a keramiky na Letovicku a Kunštátsku je sedmým nemateriálním statkem zápisu, který obsahuje např. technologii výroby modrotisku, technologii tkaní činovati na Horňácku, slovácký verbuňk či jízdu králů na Slovácku.
 

 
Na dosažení zápisu uvedené tradice do Seznamu nemateriálních statků se podílela paní senátorka Ing. Jaromíra Vítková, která dlouhodobě podporuje naši školu při prosazování jejich záměrů. Paní senátorce Vítkové náleží poděkování za její iniciativu při ochraně keramické tradice naší oblasti.
 
Odbornou stránku zpracování podkladů a obhajobu zápisu „Keramiky - kameniny“ zajišťovala vyučující praktického vyučování uměleckých keramických oborů naší školy paní Bc.Martina Brtnická, které tímto děkuji. Celý proces vypracování předepsaných náležitostí a jejich obhajoby v komisích odborníků trval více než rok.
 
Pro naši školu jako nositelku tradice je akt zápisu keramiky a kameniny našeho regionu do „Seznamu tradic“ radostí a povzbuzením, ale i závazkem udržování kvality předávání jedinečnosti keramického umu dalším generacím.
 
Helena Marešová
1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS