Fotogalerie - Soutěž „Ukážeme vám, co ve vás vězí 2019“

 V úterý 19. 11. 2019 se k nám do školy sjelo 12 soutěžních týmů z okolních základních škol.

Tříčlenné týmy byly sestaveny ze žáků 9. a 8. tříd. Na žáky čekaly úkoly na třech stanovištích. Na prvním stanovišti bylo za úkol vytvořit model 1.podlaží rodinného domu z lepenky v měřítku 1:50 podle půdorysu. Na druhém stanovišti se žáci seznámili s prací keramiků - z hlíny modelovali žáby a zájemci točili na kruhu. Třetí stanoviště prověřilo elektrodovednosti při zapojování různých elektrických obvodů. Jak název soutěže napovídá, úkoly důkladně otestovaly schopnosti zúčastněných.

Soutěžícím se věnovali naši studenti, učitelé a mistři odborného výcviku. Přichystané úkoly vycházely z náplně našich studijních i řemeslných oborů. Zvítězily týmy, jejichž modely vytvořené na 1. stanovišti získaly nejvyšší bodové ohodnocení. Body se udílely za úplnost, přesnost, kvalitu provedení a provedení spojů. V případě bodově vyrovnaných týmů rozhodla o pořadí hodnotící komise složená z odborných učitelů, která zvážila inženýrský přístup soutěžících týmů.

Umístění na stupních vítězů:

1. místo: tým č. 8  ze ZŠ Moravská Chrastová

2. místo: tým č. 10  ze ZŠ Rájec – Jestřebí

3. místo: tým č. 4  ze ZŠ Pomezí

Soutěžící si odnesli na památku své výtvory (lepenkové modely domů). Borci z prvních tří ohodnocených týmů obdrželi navíc diplom a drobné ceny. Vítězům blahopřejeme.

Soutěžní dopoledne se vydařilo a za to patří všem zúčastněným velké poděkování.

Text :  Ing. Alena Tomková

Foto:  Mgr. Miroslava Vítková, Ing. et Ing. Pavlína Bilan

 
1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS