Fotogalerie - Hospodářská komora ČR opět udělila naší škole Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy

Dne 19. října 2019 byli v budově Lichtenštejnského paláce v Praze oceněni nejlepší absolventi oboru Elektrikář-silnoproud a Umělecký keramik.

Osvědčení se uděluje nejlepším absolventům středních odborných škol a učilišť, kteří splní přísná kritéria: 

  • Celkové hodnocení žáka u závěrečné nebo maturitní zkoušky musí být „prospěl s vyznamenáním“, tedy průměr do 1,5.
  • Hodnocení praktické zkoušky (v rámci závěrečné nebo maturitní zkoušky) musí být stupněm „výborný“.
  • Po celou dobu přípravy nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný“.
  • U závěrečné zkoušky musí být přítomen ověřený odborník z praxe, který žáka k ocenění doporučí.

Toto ocenění nejlepším absolventům a škole osobně předal z pověření prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy pan Petr Bannert, Ph.D. Za obor Elektrikář byl oceněn Vojtěch Dvořák a za obor Umělecký keramik Renata Procházková.

Naší škole bylo rovněž předáno Čestné uznání Hospodářské komory ČR jako doklad vysoké úrovně praktické přípravy žáků.

Děkujeme všem učitelům praktické i teoretické výuky, kteří se na jejich vzdělávání podíleli.

Ing. Marek Chládek
 

 

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS