Fotogalerie - Naši STAVAŘI získali 1. a 3. místo na KARTOGRAFICKÝCH A GEODETICKÝCH DNECH

Akce KARTOGRAFICKÉ A GEODETICKÉ DNY aneb Pojďte s námi měřit zámek ve Velkých Opatovicích se již tradičně zúčastnili i naši žáci studující maturitní obor Stavebnictví – Pozemní stavby.

Jednotliví pořadatelé si pro žáky připravili celkem 14 stanovišť, kde týmy plnily zadané úkoly. Činnost žáků byla na jednotlivých stanovištích hodnocena. Úkoly byly různorodé a velmi zajímavé. Akce se celkem zúčastnilo 414 žáků a bylo odevzdáno 89 pracovních listů. Činnost žáků byla na jednotlivých stanovištích hodnocena. Naši žáci byli velmi úspěšní a v kategorii středních škol obsadili první a sdílené třetí místo. Gratulujeme!

Výsledky kategorie střední školy:

1. Masarykova střední škola Letovice (Marek Fojtů, Michal Maška, Roman Havel, Šimon Skřivánek)
2. Gymnázium Jevíčko
3. Masarykova střední škola Letovice (Lukáš Prudký, Daniel Stloukal, Jakub Kutek, Michaela Smékalová) a Gymnázium Jevíčko

Pořadateli této akce jsou následující instituce. Moravské kartografické centrum Velké Opatovice, Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Geografický ústav, Mendlova univerzita - Lesnická a dřevařská fakulta - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky, Univerzita obrany v Brně - Fakulta vojenských technologií - Katedra vojenské geografie a meteorologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava - Hornicko – geologická fakulta - Katedra geodezie a důlního měřictví, Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Ústav geodezie a Zeměměřický úřad Praha.

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS