Fotogalerie - 35 miliónů do Masarykovy střední školy Letovice

V současnosti dochází v naší škole k významnému zlepšení podmínek praktického i teoretického vyučování žáků.
Letos byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce učeben praktického vyučování technických oborů, které byly zčásti v havarijním stavu neslučitelném s požadavky legislativy na bezpečnost a hygienu výuky a zčásti ve stavu zastaralém, obtížně plnícím svou funkci. Z prostředků Jihomoravského kraje byl vybudován komplex 6 dílen komunikačně i prostorově propojených spojovací chodbou, šaten, sprch, WC, odpočinkové místnosti a kanceláře učitelů včetně sociálního zázemí. Slavnostní otevření nově rekonstruovaných dílenských prostor proběhlo 28. srpna 2019.
 
Další investiční akce bude zahájena v říjnu. Jejím výsledkem bude zlepšení tepelně izolačních vlastností celé budovy, zavedení nového otopného systému pomocí tepelných čerpadel a kogeneračních jednotek, instalace vzduchotechniky a regulace topení ve všech učebnách.
 
Poslední investiční etapou bude rekonstrukce a modernizace ateliérů uměleckých oborů a vytvoření konferenční místnosti.
 
Celkový rozpočet uvedených investičních projektů činí více než 35 milionů Kč.
 
Děkuji náměstku hejtmana Jihomoravského kraje panu Ing. Janu Vitulovi za vstřícnost při řešení našich záměrů ve věci zkvalitnění podmínek výuky a podporu naší školy na úrovni zřizovatele, starostovi města Letovice panu Mgr. Petru Novotnému za iniciativu a pomoc při jednání se zřizovatelem a radní města Letovice paní Daniele Ottové za zájem o naši školu a pomoc.
 
Helena Marešová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS