Fotogalerie - Úspěchy našich žáků v ENERSOLU 2019

Dne 26. února 2019 zamířily do reprezentačních prostor Masarykovi střední školy Letovice desítky delegátů – účastníků Krajské konference Enersol 2019 pořádané Regionálním centrem pro OZE Jihomoravského kraje při Masarykově střední škole Letovice. Program Enersol reaguje na aktuální celospolečenskou objednávku směřující k tomu, aby do povědomí žáků středních škol vstoupila problematika úspor energií a obnovitelných zdrojů energií, která zdůrazňuje potřebu odborné přípravy nejen technických profesí v této oblasti. Prioritou vyhlášenou Asociací Enersol pro 16. ročník programu bylo téma Vody a hospodaření s vodou a téma elektromobilita.

Osobní záštitu nad krajskou konferencí převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Prezentovaná projektová témata v kategorii Enersol praxe a Enersol inovace byla rozmanitá a podnětná, cenný byl vlastní názor žáků na zpracovanou problematiku a jejich doporučení a návrhy na změnu či zlepšení situace. V kategorii Enersol - popularizace byly zdůrazněny hodnoty úcty k přírodě a k životu ve všech jeho formách za pomoci uměleckých vyjadřovacích prostředků, především poezie.

Nejvyšší ocenění z naší školy získali a do celostátního finále , které proběhne v březnu v Pardubicích postupují :

1. místo v kategorii Enersol a Popularizace: František Pešl s prací "Vodárenský les"
2. místo v kategorii Enersol a Praxe: Adéla Marková s prací "Bez obalu"
4. místo v kategorii Enersol a Praxe: Alexandra Vavrisová "Rodinný dům Kozárov"

Děkuji všem našim žákům, kteří se zapojili do projektu Enersol a kteří přemýšlí nad potřebou zachování životního prostředí pro budoucí generace v co nejméně pozměněné podobě. Jsme příliš zahlceni technikou a odtrženi od přirozených rytmů přírody. Pokud se nenajde dostatek odvážných lidí šířících osvětu o možnostech šetrných způsobů využívání obnovitelných zdrojů energií a úspor energií v pracovním i osobním životě, můžeme si nevšimnout, že kolem nás mizí celé ekosystémy, se kterými jsme bytostně propojeni a že se ztrácí okouzlující krása přírody.

Ing. Marek Chládek, gestor RVC Letovice

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS