Fotogalerie - Může prodávat každý?

Některé typy obchodních řetězců přijímají do svých provozoven zaměstnance, kteří nejsou vyučeni a pouze je zaučí. Tím vznikl dojem, že „vyučit se prodavačem“ je úplně zbytečné. Při vstupu do těchto obchodních řetězců však my jako zákazníci akceptujeme levnější ceny zboží, slevy a dlouhou otevírací dobu. V žádném případě nemůžeme očekávat poradenskou činnost, doplňkovou a dodatečnou nabídku zboží, dárkové balení a další odborné služby. V této souvislosti jsem si vzpomněla na citát Tomáše Bati: „Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění“. V těchto typech obchodních řetězců je určitě spokojený zahraniční majitel. A co zákazník? Práce „prodavačů“ v těchto typech prodejen je stejně namáhavá jak práce v jiných typech prodejen, ale ve své podstatě vlastně neprodávají zboží, ale jen zboží podávají nebo pípáním ho účtují. Na většinu dotazů nedokážou odpovědět, protože jsou zaškoleni jen na určitý druh práce a o chodu prodejny jako celku nejsou informováni.

Máme také jiné typy prodejen, jejichž majitelé jsou buď soukromé subjekty, nebo menší obchodní řetězce. Nemají tak atraktivní slevy, ani tak dlouhou otevírací dobu, ale poskytují nám zákazníkům odbornou poradenskou činnost, dárkové a kreativní balení a především lidský přístup při prodeji. Pokud zde pracuje nevyučený zaměstnanec, nestačí odborným požadavkům a sám prodejnu opustí. V těchto typech prodejen je velký nedostatek zaměstnanců a jejich věkový průměr se blíží k padesátce.

Masarykova střední škola Letovice po několika letech opět otevřela tříletý denní učební obor Prodavač, který je ukončený výučním listem. V odborném výcviku se žáci naučí vybalovat, připravovat, vážit a účtovat zboží v různých typech prodejen. Prodávat v pultových úsecích potravinářské, drogistické, textilní a průmyslové zboží. Osvojí si práci na různých typech kontrolní pokladny. Komunikovat se zákazníkem, poskytovat odbornou, dodatečnou a náhradní nabídku zboží. Dále se naučí balení bonboniéry, lahve, dárkové a kreativní balení různého sortimentu. Aranžovat skupinky zboží, vitríny a výlohy. Vytvořit cenovky a propagační materiály na zboží. Rozumět základům administrativy v prodejně tj. vytvořit paragon, objednávku, fakturu, dodací list, vypočítat DPH a reklamovat zboží u dodavatele. Důležité je procvičování obchodních počtů, aby budoucí prodavač dokázal spočítat základní kupecké úkony bez pomoci techniky.

Odborné znalosti si žáci upevňují v odborných předmětech zbožíznalství, obchodní provoz, písemná a elektronická komunikace, psychologie prodeje, ekonomika, daňová evidence, informační a komunikační technologie, propagace.

Studium probíhá v týdenních cyklech, které se pravidelně střídají - týden teorie ve škole a týden praxe na různých pracovištích. Žáci prvního ročníku vykonávají odborný výcvik pod dohledem učitele odborného výcviku. Během dne střídáme odbornou práci na učebně s odbornou prací na prodejně Albert Letovice. Žáci druhého ročníku z týdne tři dny vykonávají povinnou praxi na individuálních prodejnách pod dohledem instruktora, kterým je vedoucí prodejny a dva dny se učí odborné dovednosti na učebně pod vedením učitele odborného výcviku. Třetí ročník je založen na podobném principu, jen žáci jsou na prodejně čtyři dny a na učebně jeden den. Prodejny, na kterých žáci pracují, jsou co nejblíže jejich bydlišti.

Vedle prodejny Albert Letovice spolupracujeme s COOP Boskovice, kde máme žáky na prodejnách v Letovicích na ulici Pražská a Albína Krejčího, v Boskovicích na ulici Mánesova, Sokolská a Na Vyhlídce, prodejna ve Velkých Opatovicích, Olešnici na Moravě a Kunštátě. Dále spolupracujeme s prodejnou OK – móda Letovice, AK elektro s.r.o. Letovice, Papírnictví, dárky, kreativní potřeby Letovice, Nesrstová Jana, Nesrtová Karolína; Textilní galanterie Letovice Gabariková Zdeňka a Quanto Velké Opatovice.

Pokud žák úspěšně ukončí studium Prodavač a chce si doplnit vzdělání pro vedoucí pracovníky, může na naší škole studovat dvouleté denní studium Podnikání, které je zakončené maturitní zkouškou. Po absolvování tohoto oboru je také možné pracovat v managementu a marketingu.

Bližší informace o obou oborech je možné získat v sekci Prodavač a Podnikání na těchto stránkách.

Může tedy prodávat každý?

Pokud jako zákazníci potřebujeme odbornou a profesionální pomoc při nákupu zboží je nutné, aby měl prodavač odborné vzdělání, které získá studiem a dostatkem odborné praxe.

Mgr. Zdena Stöhrová,  učitelka odborného výcviku

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS