Fotogalerie - Soutěž „Ukážeme vám, co ve vás vězí“

V úterý 27. 11. 2018 se k nám do školy sjelo 13 soutěžních týmů z okolních základních škol.
Tříčlenné týmy byly sestaveny ze žáků 9. a 8. tříd. Na žáky čekaly úkoly na třech stanovištích. Na prvním stanovišti bylo za úkol vytvořit model 1.podlaží rodinného domu z lepenky v měřítku 1:40 podle půdorysu. Na druhém stanovišti se žáci seznámili s prací keramiků - z hlíny modelovali žáby a zájemci točili na kruhu. Třetí stanoviště prověřilo elektrodovednosti při zapojování různých elektrických obvodů. Jak název soutěže napovídá, úkoly důkladně otestovaly schopnosti zúčastněných.
Soutěžícím se věnovali naši studenti, učitelé a mistři odborného výcviku. Přichystané úkoly vycházely z náplně našich studijních i řemeslných oborů. Zvítězily týmy, jejichž modely vytvořené na 1. stanovišti získaly nejvyšší bodové ohodnocení. Body se udílely za úplnost, přesnost, kvalitu provedení a inženýrský přístup. V případě bodově vyrovnaných týmů pomohla vybrat lepší model odborná komise z našich učitelů a studentů 1. ročníku oboru Stavebnictví.

Umístění na stupních vítězů:

1. místo: tým č. 13 „Langr tým“ ze ZŠ Rájec – Jestřebí

2. místo: tým č. 12 „Stavaři“ ze ZŠ Rájec – Jestřebí

3. místo: tým č.4 „Panteři“ ze ZŠ Letovice

Soutěžící si odnesli na památku své výtvory (lepenkové modely domů). Borci z prvních tří ohodnocených týmů obdrželi navíc diplom a drobné ceny. Vítězům blahopřejeme.

Soutěžní dopoledne se vydařilo a za to patří všem zúčastněným velké poděkování.

Text a foto: Ing. Alena Tomková, Běla Šlanhofová, Anežka Zezulová.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS