Fotogalerie - GAUDEAMUS 2018

Ve dnech 23. - 26. října 2018 se uskutečnil na brněnském výstavišti 25. ročník celoevropského veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus, kterého se pravidelně už řadu let zúčastňují i naši budoucí absolventi. Letos dne 24. října 2018 měli možnost na veletrh jet žáci třídy 2PO a 4NV, aby zde získali informace o možnostech dalšího studia po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky. O veletrh Gaudeamus je mezi budoucími maturanty mimořádný zájem mimo jiné i proto, že mohou přímo na místě vyslechnout od studentů prezentujících vysokých škol, co mohou od vybrané školy očekávat.

Mezi školami, které nabízely vzdělávání na veletrhu Gaudeamus, jsme mohli najít např. Univerzitu Karlovu Praha, VUT Brno, Mendelovu univerzitu Brno, Masarykovu univerzitu Brno, ČVUT Praha, Univerzitu Palackého Olomouc, VŠB Ostrava a mnoho dalších. K netradičním zahraničním vystavovatelům na veletrhu Gaudeamus 2018 patřily ve velmi početném zastoupení také vysoké školy z Číny.

Všem žákům, kteří se rozhodnou dále studovat, přejeme hodně štěstí při přijímacím řízení a vytrvalost při studiu na vybrané škole.

Autorka textu i fotografií: Jana Plchová

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS