Fotogalerie - ENERSOL 2019 - Soutěž MŠMT opět v Masarykově střední škole

Pracovní setkání zájemců o program Enersol spojené s odbornými přednáškami proběhlo na naší škole 24. října 2018. Enersol je soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která je založena na postupových kolech až do mezinárodní úrovně. Enersol na krajské úrovni pro Jihomoravské střední školy pořádá naše Regionální centrum pro obnovitelné zdroje energie s finanční podporou zřizovatele.

Soutěž je určena pro žáky, kteří vnímají dramatické změny v ekosystémech naší planety, není jim lhostejné v jakém životním prostředí žijí a zajímají je možnosti využívání obnovitelných zdrojů energií a úspor energií v osobním i firemním životě.

Pracovní částí účastníky provedl ředitel RC pro OZE JMK pan Ing. Marek Chládek, který je seznámil s organizací programu Enersol v nadcházejícím 16. ročníku a s pravidly soutěže.

Lektorem přednášky na téma „Megatrendy, které ovlivní životy našich dětí“ byl Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc., vedoucí katedry rozvojových studií Univerzity Palackého Olomouc, který aktivně působí v řadě mezinárodních organizací, je cestovatelem, spisovatelem a zabývá se zejména globálními environmentálními problémy, udržitelným rozvojem a budoucností lidstva. Je pozoruhodnou osobností, své knihy nechává zájemcům volně ke stažení zde: http://www.pavelnovacek.eu/books/

Pan Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. ve svém vystoupení upozornil na klimatické změny, ropný zlom, nedostatek potravin, migraci, vzestup oceánů, mizející lesy, přelidnění, úpadek bohaté Evropy a další trendy, které ovlivní budoucnost naší planety.

Druhou přednášku na téma „Bioplynové stanice“ lektoroval Ing. Jaroslav Doskočil – zakladatel programu Enersol, bývalý gestor Rady partnerů Enersol, který má praktické zkušenosti s problematikou obnovitelných zdrojů energií.

Se středoškoláky, kteří nechtějí být jen pozorovatelé environmentálních změn k horšímu, ale mají odvahu aktivně přispět svým dílem ke změně a upozornit na své nápady, se setkáme na krajské konferenci Enersol 26. února 2019 v naší škole.

Helena Marešová

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS