Fotogalerie - Setkání výchovnými poradců ZŠ, ÚP Blansko a zástupců firem na naší škole

Z iniciativy paní Mgr. Marie Hoffmannové (ÚP Blansko), mohla škola přivítat tento týden výchovné poradce našich partnerských ZŠ a zástupce firem, s kterými škola spolupracuje.
Setkání bylo nesmírně zajímavé a užitečné pro všechny strany.
Přítomní byli seznámeni s činností Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání ÚP Blansko, s aktuální situací na trhu práce, míře nezaměstnanosti absolventů středních škol… 

Těší nás skutečnost, že absolventi našich oborů jsou velmi dobře uplatnitelní, žádný z našich oborů nefiguruje v nepříznivých statistikách.
 
Naopak, trh práce je doslova hladový po absolventech technických oborů, zejména řemeslných.
 
ŠIKOVNÝ ŘEMESLNÍK JE VELMI DOBŘE FINANČNĚ OHODNOCEN.
 
Při příležitosti setkání se výchovným poradcům prezentovala škola v celé své oborové nabídce. 
Prezentace oborů školy byla přijatá s nadšením, rozvinula se příjemná debata na téma možností spolupráce a společných aktivit se ZŠ.
 
Naši hosté se velmi pochvalně vyjádřili k chování a vstřícnosti našich žáků a příjemnému prostředí školy.
 
Text: Mária Bašná
Foto: Marek Chládek
1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS