Fotogalerie - Setkání národního týmu evropského projektu Cerazmus +

Projekt  Cerazmus +  byl vytvořen z iniciativy nadnárodní organizace European Grouping of Territorial Cooperation Cities of Ceramics  s cílem zajištění  trvalé udržitelnosti keramického řemesla, které je v ohrožení a  zachování vzdělávacích oborů keramického zaměření. 

Naše škola jako jeden ze stěžejních partnerů je  zodpovědná za vytvoření a vedení pracovní skupiny na národní úrovni složené z účastníků ze všech sektorů zabývajících se keramickou výrobou, vzděláváním v oboru, vědou, výzkumem a politickou reprezentací.

První zasedání národního týmu projektu Cerazmus + se konalo  v prostorách naší školy dne 29. května 2018. Po zahájení ředitelkou školy   seznámila přítomné s projektem Cerazmus +, jeho aktivitami , cíli a možnostmi vzájemné spolupráce   hlavní koordinátroka projektu Bc. Martina Brtnická.

Mgr. Miloslav Hambálek, jednatel SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů firmy LAUFEN CZ s.r.o. představil účastníkům sektorovou dohodu „Keramika žije“ a uvedl zkušenosti ze spolupráce středních škol a firem v oblasti výroby užitkové keramiky.  Předseda Asociace keramických měst pan Nikola Seko přiblížil ostatním  činnost asociace a její propojení s Evropskou asociací keramických měst, s městem Kunštát, se školami a s umělci v oblasti keramické tvorby.Pan Václav Kugler vystoupil s informacemi o nově vznikajícím spolku Keramikum,z.s., jehož posláním je podpora neformálního a celoživotního zájmového  vzdělávání v oblasti keramického řemesla.

V bohaté diskuzi zazněla řada  témat  týkajících se   směřování středního odborného školství, nedostatku odborníků na keramiku ve firmách, probíhajících legislativních změn, možnosti zavedení zkráceného pomaturitního studia keramického oboru, vytvoření společného RVP v zájmu provázanosti oborů keramik a umělecký keramik aj.

Členové národního týmu Cerazmus + si v závěru setkání prohlédli  ateliéry a keramické dílny, ve kterých probíhá výuka uměleckých oborů keramického zaměření.

Ing. Helena Marešová, ředitelka školy

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS