Fotogalerie - Krajská konference Enersol 2018

Mrazivého předposledního únorového rána do Masarykovy střední školy Letovice zamířily desítky žáků středních škol Jihomoravského kraje na soutěžní přehlídku projektů s tématy obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě.

Nad konáním krajské konference Enersol 2018 převzal osobní záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Pan hejtman tímto aktem vyjádřil zájem zřizovatele na rozvíjení environmentálních kompetencí budoucích techniků a řemeslníků prostřednictvím programu Enersol.

Enersol je mezinárodní platforma pro žáky středních odborných škol, která se zaměřuje na environmentální osvětu zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energií a reflektuje potřebu odborné orientace žáků zejména technických oborů v této oblasti. Co je však nejdůležitější, Enersol  rozvíjí motivaci žáků, jejich zájem o trvale udržitelný život a jejich schopnost měnit náš svět.

Po zahájení konference zazněly energizující, živé melodie ve španělském a latinsko-americkém stylu v podání Karla Strii, žáka 2. ročníku oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, který hrál na mandolínu za kytarového doprovodu pana učitele ak. soch. Lubomíra Hluštíka.

Pozvání na soutěžní přehlídku přijali vzácní hosté:

JUDr. Jana Pejchalová

 

radní Jihomoravského kraje pro oblast  školství a sportu

RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

radní Jihomoravského kraje pro oblast životního prostředí

Vladimír Stejskal

starosta města Letovice

 

Ing. Jan Peška

vedoucí oddělení národní soustavy kvalifikací

Národního ústavu pro vzdělávání Praha

 

Ing. Jiří Herodes

předseda Rady partnerů Asociace Enersol

 

 

Odborná porota pracovala ve složení:

Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.

předseda

fakulta elektrotechnická VUT Brno, předseda České společnosti pro osvětlování a tajemník Ústavu elektroenergetiky Brno

RNDr.Jana Motyková

 

Národní ústav pro vzdělávání

Mgr. Radova Šejvl

odborný energetický poradce, majitel informační a konzultační společnosti EKIS

Ing. Radek Zemánek

 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí město Letovice

Tomáš Podsedník

 

odborník z firmy Barvy a laky Teluria Skrchov, s.r.o.

 

Ze všech  přihlášených prací postoupilo po vyhodnocení první odbornou porotou do krajského kola celkem 8 prací v kategorii Praxe, 4 práce v kategorii Inovace a 2 práce v kategorii Popularizace.

Hlavními protagonisty soutěžního dopoledne byli žáci z deseti středních škol Jihomoravského kraje. Všichni prezentující obhájili svou práci s odvahou a nasazením a odborná porota měla nelehký úkol stanovit pořadí i přes leckdy velmi vyrovnané výkony v odlišných tématech.

Z prací, které odborná porota vyhodnotila jako nejpřínosnější,  bylo sestaveno reprezentační družstvo Jihomoravského kraje. Jedná se o práce žáků ze škol SPŠ Brno- Purkyňova,  SŠIP Brno, ISŠ automobilní Brno- Čichnova,  SŠDOS Moravský Krumlov a ISŠ Slavkov u Brna.

Reprezentační družstvo postupuje do celostátního finále ve složení:

 • Svoboda Jakub: Aplikace světelného návěstidla - Praxe – 1.místo
 • Táborský Daniel: E-motokára - Praxe – 2.místo
 • Štěpnička Petr: Precizní zemědělství - RTK - Praxe – 3.místo
 • Broďák David: Bioplynová stanice Velešovice - Praxe – 4. místo
 • Hložková Lucie: LIKO-Noe - Inovace – 1. místo
 • Rozsíval Jan: Energie oceánů - Inovace – 2. místo
 • Gregor Michal: Modelová popularizace - Popularizace 1. místo

Novinkou letošního ročníku bylo předávání putovního poháru Enersol. Putovní pohár bude do příští konference v držení Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova, která přihlásila do soutěže nejvíce prací.

Poděkování patří sponzorům  konference Enersol 2018

 • Město Letovice
 • Kamenosochařství Smetana,s.r.o. Černá Hora
 • Barvy a laky Teluria, s.r.o. Skrchov
 • Firma ALPS Elektric Czech,s.r.o. Sebranice

Ing. Marek Chládek
foto: žáci

1 2 3 4

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS