Fotogalerie - Soutěž „Ukážeme vám, co ve vás vězí“

V úterý 21. 11. 2017 se k nám do školy sjelo 13 soutěžních týmů z okolních základních škol. Tříčlenné týmy byly sestaveny ze žáků  9. a 8. tříd. Na žáky čekaly úkoly na třech stanovištích. Na prvním stanovišti bylo za úkol vytvořit model rodinného domu z lepenky v měřítku 1:20 podle půdorysu, včetně vlastního návrhu zastřešení a barevného řešení. Na druhém stanovišti se žáci seznámili s prací keramiků - vyráběli keramické misky do připravených forem, z hlíny modelovali ještěrky a točili na kruhu. Třetí stanoviště prověřilo elektrodovednosti při zapojování různých elektrických obvodů. Jak název soutěže napovídá, úkoly důkladně otestovaly schopnosti zúčastněných. Soutěžícím se věnovali naši studenti, učitelé a mistři odborného výcviku. Přichystané úkoly vycházely z náplně našich studijních i řemeslných oborů. Podle bodované disciplíny na 1. stanovišti (model domu) byla sestavena výsledková listina.  Zvítězily týmy, jejichž modely získaly nejvyšší bodové ohodnocení. Body se udílely za úplnost, přesnost, návrh zastřešení, kvalitu provedení, barevné řešení, design a inženýrský přístup. V případě bodově vyrovnaných týmů na třetím místě pomohla vybrat nejlepší model odborná komise z našich studentů 4. ročníku oboru Stavebnictví.

Výsledková listina:

Umístění

Celkem bodů

Tým č.

Základní škola

1

30

10

ZŠ Moravská Chrastová

2

29

3

ZŠ Rájec Jestřebí

3

27+

6

ZŠ Slovákova - Boskovice

3

27

1

ZŠ Letovice

3

27

9

ZŠ Moravská Chrastová

4

26

11

ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic

5

25

2

ZŠ Letovice

5

25

4

ZŠ Rájec Jestřebí

5

25

5

ZŠ Rájec Jestřebí

5

25

8

ZŠ Moravská Chrastová

6

22

13

ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic

7

17

12

ZŠ a MŠ Benešov u Boskovic

8

8

7

ZŠ Slovákova - Boskovice

Soutěžící si odnesli na památku své výtvory (lepenkové modely domů). Borci z prvních tří ohodnocených týmů obdrželi navíc diplom a drobné ceny. Vítězům blahopřejeme.
Soutěžní dopoledne se vydařilo a za to patří všem zúčastněným velké poděkování.

 Text a foto:  Ing. Alena Tomková, Marek Fojtů.

1 2 3

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS