Fotogalerie - Enersol 2017 ve znamení vody

 Dne 28.února 2017  zamířily do Kulturního domu v Letovicích  desítky delegátů – účastníků Krajské konference Enersol 2017  pořádané Regionálním centrem pro OZE Jihomoravského kraje při  Masarykově střední škole Letovice. Program Enersol reaguje na aktuální celospolečenskou objednávku směřující k tomu, aby do povědomí žáků středních škol vstoupila problematika úspor energií  a obnovitelných zdrojů energií, která zdůrazňuje potřebu odborné přípravy nejen technických profesí  v této oblasti.  Prioritou vyhlášenou Asociací Enersol  pro 13.ročník programu  bylo téma Vody a hospodaření s vodou.

 Osobní záštitu nad krajskou konferencí převzal  hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

 

Přítomni byli vzácní hosté:

JUDr. Jana Pejchalová,  radní  Jihomoravského kraje pro oblast školství a sportu

RNDr. Miroslav Kubásek, PhD. , radní Jihomoravského kraje pro oblast  životního prostředí

Vladimír Stejskal, starosta města Letovice

Mgr. Adéla Pásková ,  za odbor školství Jihomoravského kraje

Ing. Veronika Blažková, za odbor životního prostředí Jihomoravského kraje

Ing. Jiří Hedodes, manažer Národní kanceláře projektu

Ředitelé 16 zúčastněných středních škol Jihomoravského kraje

 

V průběhu konference byly z přihlášených prací všech zúčastněných škol Jihomoravského kraje prezentovány jen ty  nejkvalitnější,  které podle stanovených kritérií  vyhodnotila  první odborná porota.

 Odborná porota pracovala ve složení:

Ing. Jan Peška - předseda

vedoucí oddělení NSK, Národní ústav pro vzdělávání Praha

Ing. Martin Dostál

manažer kvality firmy Alps Electric Czech, s.r.o.

Mgr. Radovan Šejvl

majitel poradenského  a informačního  střediska EKIS Bučovice,  zaměřené na tvorbu energeticky úsporných projektů

 Na konferenci  Enersol  reprezentovali naši školu :

Jméno

Projekt

Konzultant

Lukáš Korčák

Úpravna vody Švařec

Ing. Marek Chládek

Ondřej Musil

Rodinné stříbro - Malá vodní elektrárna ve Zboňku

Mgr. Alena Opršalová

Matěj Krátký

Elektrovozítko - učební pomůcka elektrikářů

Ing. Jaroslav Doskočil

Vít Kiršner

Bydlení ve slámě

Mgr. Jana Kotlanová

Vojtěch Flek

Vrtaná studna v Nivě u Plumlova

Ing. Hana Dostálová

Karel Stria

Podobenství o vodě - hudební skladba

Ak.soch. Lubomír Hluštík

Martina Hloušková

Plachetnice - keramická plastika

p.Jiří Brtnický

 Prezentovaná projektová témata v kategorii Enersol praxe a Enersol inovace byla  rozmanitá a  podnětná, cenný byl vlastní názor žáků na zpracovanou problematiku a jejich doporučení a návrhy na změnu či zlepšení situace.   V kategorii  Enersol - popularizace byly zdůrazněny hodnoty úcty k přírodě a  k životu ve všech jeho formách za pomoci uměleckých vyjadřovacích  prostředků.

V průběhu konference měli všichni účastníci možnost vyzkoušet si jízdu elektromobilem nebo se povozit elektrovozítkem, které zkonstuovali naši žáci 1. ročníku oboru elektrikář. 

Nejvyšší ocenění z naší školy získali  a do celostátního finále postupují :

Karel Stria

1.místo v kategorii  Enersol - popularizace

Ondřej Musil

2.místo v kategorii Enersol - praxe

Vít Kiršner

4. místo v kategorii Enersol - praxe

 

Děkuji všem našim žákům , kteří se zapojili do projektu Enersol  a kteří přemýšlí nad  potřebou zachování životního prostředí  pro budoucí generace  v co nejméně pozměněné podobě. Jsme příliš zahlceni technikou a odtrženi od přirozených rytmů přírody. Pokud se nenajde dostatek  odvážných lidí šířících osvětu o možnostech šetrných způsobů využívání obnovitelných zdrojů energií a úspor energií v pracovním i osobním životě, můžeme si nevšimnout, že kolem nás mizí celé ekosystémy, se kterými jsme bytostně propojeni a že se ztrácí okouzlující  krása přírody, která sytí naši duši.

Helena Marešová, ředitelka školy

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS