Fotogalerie - Enersol 2017 - Seminář v Sokolnici u Brna

13. prosince 2016 jsme jako Regionálním vzdělávací centrum pro obnovitelné zdroje pro JmK,
pořádali v prostorách Energy centra Střední školy elektrotechnické a energetické Sokolnice pro studenty a zástupce ze 14 přihlášených škol Jihomoravského kraje vzdělávací seminář Enersol 2017.
Hlavním cílem semináře bylo seznámit přítomné s organizací ročníku přehlídky, jejími cíli, pravidly a způsobem hodnocení.

Přítomní shlédli prezentaci Ondřeje Musila s prací "Energie z hnoje", která se zabývala využití hnoje v bioplnové stanici v Louce u Olešnice na Moravě. Součástí semináře byly populárně technické přednášky Mgr. Šejvla "Vesmír je plný energie – jakým způsobem ji budeme získávat?" a  přednáška "Živá voda a vířivé technologie" odbornice na toto téma Mgr. Siswartonové.

Tím byl ročník 2017 úspěšně zahájen a nyní záleží především na žácích a jejich přístupu ke zpracování problematiky např. do písemné podoby. 

Termín odevzdání prací je dokonce ledna 2017 na adresu naší školy.

Ing. Chládek

 

Harmonogram semináře:

09:00 – 9:30                           Prezence účastníků, předání informačních materiálů

9:30 – 9:40                             Zahájení a úvodní slovo Ing. Helena Marešová, ředitelka MSŠ Letovice, p.o.

9,40 – 10,00                           Informace o organizaci a pravidlech projektu Enersol 2017 Ing. Marek Chládek, RVC JMK

10,00 – 10,05                         Ukázka prezentace projektu Enersol z 12. ročníku Ondřej Musil, žák MSŠ Letovice, p.o.           

 10:05 – 10,15                         Přestávka  - coffee  break

10:15 – 11:15                         Vesmír je plný energie – jakým způsobem ji budeme získávat? Mgr. Radovan Šejvl  -   Energis 24

11:15 – 11:45                         Přestávka (oběd)

11,45 – 12,35                          Živá voda a vířivé technologie Mgr. Diana  Siswartonová - Energis 24

12:35 – 13,45                         Komentovaná prohlídka Energy centra pro výuku a demonstraci alternativních zdrojů energií

13,45 – 14,00                         Diskuze. Ukončení.

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS