Fotogalerie - Ukážeme co ve Vás vězí 2016

V úterý 18. 10. 2016 se k nám do školy sjelo 7 soutěžních týmů z okolních základních škol. Tříčlenné týmy byly sestaveny ze žáků 9. tříd.
Na žáky čekaly úkoly na třech stanovištích. Na jednom stanovišti bylo za úkol postavit most ze špejlí, který byl následně zvážen a zatěžován až do úplného zničení. Zvítězil tým, jehož model měl nejlepší poměr celkové nosnosti a vlastní hmotnosti.
Na druhém stanovišti se žáci seznámili s prací keramiků a zhotovili si keramické misky do připravených forem.
Třetí stanoviště prověřilo elektrodovednosti při zapojování různých elektrických obvodů. Jak název soutěže napovídá, úkoly důkladně prověřily schopnosti zúčastněných. Soutěžícím se věnovali naši studenti, učitelé a mistři odborného výcviku. Přichystané úkoly vycházely z náplně našich studijních i řemeslných oborů.
Podle měřitelné disciplíny, a to podle zatěžování „mostů“ byla sestavena výsledková listina (– poměr maximálního zatížení ku hmotnosti mostu vyjadřuje, kolikrát unese most víc, než sám váží):

Umístění

Zatížení / hmotnost

Tým č.

Základní škola

1

72

6

ZŠ Boskovice - Sušilova

2

52

2

ZŠ Letovice

3

46

5

ZŠ  a MŠ Hradec nad Svitavou

4

35

1

ZŠ Letovice

5

31

3

ZŠ Boskovice - Sušilova

6

21

7

ZŠ Boskovice - Sušilova

7

18

4

ZŠ  a MŠ Hradec nad Svitavou

 

Soutěžící si odnesli na památku své výtvory (keramické misky až po vypálení) a malou pozornost. Borci z prvních tří týmů obdrželi navíc diplom a drobné ceny. Vítězům blahopřejeme.

Soutěžní dopoledne se vydařilo a za to patří všem zúčastněným velké poděkování.

Text:  Ing. Alena Tomková

Foto: Monika Andrlová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS