Fotogalerie - Ocenění hospodářskou komorou 2016

Dne 4. října 2016 byli v Brně oceněni nejlepší absolventi oboru Truhlář a Zedník.

Osvědčení se uděluje nejlepším absolventům středních odborných škol a učilišť, kteří splní přísná kritéria:

  • Celkové hodnocení žáka u závěrečné nebo maturitní zkoušky musí být „prospěl s vyznamenáním“, tedy průměr do 1,5.
  • Hodnocení praktické zkoušky (v rámci závěrečné nebo maturitní zkoušky) musí být stupněm „výborný“.
  • Po celou dobu přípravy nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný
  • U závěrečné zkoušky musí být přítomen ověřený odborník z praxe, který žáka k ocenění doporučí

Toto ocenění nejlepším absolventů osobně předal prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Za obor Truhlář byl oceněn Vít Kiršner a za obor Zedník pak René Hrazdira.

Naší škole bylo rovněž předáno Čestné uznání Hospodářské komory ČR jako doklad vysoké úrovně praktické přípravy jejich žáků.

Tímto děkuji všem učitelům praktické i teoretické výuky, kteří se na jejich vzdělávání podíleli.

Ing. Marek Chládek

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS