Fotogalerie - Zedníci první v České republice!

 V Masarykově střední škole řemeslo žije.  Zedníci první v České republice!

Masarykova střední škola Letovice  dosáhla opět mimořádných úspěchů v soutěži SUSO a to jak ve srovnání se středními školami v ČR, tak na poli mezinárodním. SUSO je  soutěž středních odborných škol, které se zabývají profesní přípravou  žáků.

Žáci třetího ročníku oboru Zedník Jan Procházka a Ladislav Luňáček mezi ostatními středními školami České republiky s převahou zvítězili. V  mezinárodním finále obsadili  2.místo.

Soutěž se konala již po dvacáté. Principem jsou postupová kola, která probíhají za účasti inspektorů z  inspektorátů práce. Hodnocení prováděla komise profesionálů z  firem.

Mezinárodní finále v Praze bylo čtyřdenní a sestávalo se z teoretické a praktické  části.  Na zadávání úkolů se podílely  stavebn9 firmy.  Naši finalisté Jan Procházka a Ladislav Luňáček   museli zvládnout každý den jinou disciplínu, kterou realizovali přesně podle výkresové dokumentace a zadání firem. Šlo o postavení nároží z Porothermu včetně lepení  lícových pásků, natahování šlechtěných omítek, techniku zdění z cihlářských tvárnic Heluz včetně nahazování omítkou Cemix, stavbu komínu nebo postavení části stavby s oknem z bílých tvárnic.

Na soutěž žáky připravovali odborní učitelé,  finální intenzivní přípravu a vlastní soutěž s nimi absolvoval vedoucí technického úseku (jejich učitel odborného výcviku ve 2. ročníku) Stanislav Škrabal.

Kromě ocenění pořadatelů soutěže převzali Jan Procházka a Ladislav Luňáček pochvalu od ředitelky školy.

Masarykova střední škola Letovice je začleněna do programu Excelence středních škol, kam jsou na základě kritérii ministerstva školství zařazeny pouze školy s vynikajícími výsledky žáků. MŠMT také podpoří odborný výcvik našich talentovaných žáků formou dotace ze státního rozpočtu.

 

Oběma vítězům blahopřejeme!

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS