Fotogalerie - Úspěšní dálkaři - maturanti

 Ve dnech 19. a 20. května 2016 se třída našich „dálkařů“ – žáků dálkové formy oboru „Podnikání“ – zúčastnila úspěšně ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky. Kromě znalostí z českého jazyka a literatury, anglického nebo ruského jazyka, předvedli svoje znalosti z ekonomických a odborných předmětů. Jejich výkony svědčí o tom, že přípravě k ústní zkoušce věnovali většinou velkou pozornost a příjemně maturitní komisi překvapili. Maturanti zvládli nejenom tříleté dálkové studium ve škole, ale museli plnit i svoje pracovní a rodinné povinnosti, za což jim patří obdiv nad jejich vytrvalostí a pevnou vůlí.

 
Věříme, že studium v naší škole jim přineslo nejenom „rozšíření obzorů“, ale i navázání nových přátelských kontaktů, které do budoucna přispějí k obohacení jejich osobního života!
 
Autorka textu a fotografií: Jana Plchová, třídní učitelka
1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS