Fotogalerie - Kdyby tisíc Hostětínů

Je název výukového programu, kterého se v rámci exkurze zúčastnili žáci Masarykovy střední školy Letovice. Ekotým Masarykovy střední školy získal grant z výzvy Spolu s námi, kterou vyhlásila Nadace Tereza ve spolupráci s Ikeou. Náklady na tuto exkurzi byly z velké části hrazeny tímto grantem.

Jako první po příjezdu do Hostětína nás uvítali pořadatelé exkurze. Rozdělili nás na dvě skupiny a přidělili nám průvodce. Naši skupinu pomalu seznamovali, jak funguje Ekovesnice. Mezi hlavními tématy bylo Ekologie, Ekonomie a Sociální soužití v obci. Byli jsme rozděleni do 5 obecních zastupitelstev, která měla za úkol řešit konkrétní problém obce – čistička, obecní osvětlení, ohřev vody, zpracování ovocné úrody občanů, úspora el. energie. S tématy jsme se zdárně poprali a následně jsme se dozvěděli, jak to dělají v Hostětíně. Exkurze se nám velmi líbila, i když cesta zpět byla velmi náročná.

 

Váš Ekotým 

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS