Fotogalerie - Beseda, kam dál po škole

 Beseda určená našim letošním absolventů se uskutečnila dne 14. 1. 2016 v hudebně školy. Zúčastnili se jí žáci třídy NS4, P2, T3 a ZE3. Už tradičně přijela za našimi budoucími absolventy paní Mgr. Marie Hoffmannová z Úřadu práce v Blansku, aby jim sdělila aktuální užitečné informace, které jim mohou pomoci v rozhodování na téma „Co dál po škole?“.

Žáci získali přehled o možnostech dalšího studia (nástavbové studium pro vyučené, zkrácené studium pro vyučené i maturanty, studium na VOŠ nebo VŠ pro maturanty, popřípadě jazyková škola).

Přednášející upozornila žáky na význam tzv. měkkých kompetencí pro úspěch na trhu práce (komunikace, spolupráce, řešení problémů, celoživotní učení, kreativita, výkonnost, flexibilita, aktivní přístup, zvládání zátěže, vedení lidí a samostatnost). Přehled těchto kompetencí najdeme na www.mamenato.cz. K obecným kompetencím patří znalost jazyka (mateřský a cizí jazyk), počítačová gramotnost, řidičský průkaz, ekonomické a právní povědomí a počtářské schopnosti. Samozřejmě zaměstnavatelé vyžadují odborné znalosti získané studiem.

Žáci byli také informováni o zdrojích nabídek pracovních míst. Mezi nejdůležitější patří síť kontaktů (rodina, přátelé, známí), dále sociální sítě LinkedIn, Twitter, Facebook, webové stránky firem, vývěsky, informační portál www.portal.mpsv.cz, agentury práce, inzeráty v tisku a pracovní portály. Zajímavostí je, že 75 % nabídek pracovních míst není nikde inzerováno.

Některé další možnosti uplatnění po studiu mohou žáci najít i v dobrovolnictví – informace jsou na www.eurodesk.cz nebo na www.mvcr.cz. Další novinkou je možnost práce v armádě – www.kariera.army.cz (minimálně výuční list) nebo u Policie ČR (zde je nutné mít maturitu).

Zájemci o podnikání mohou obdržet příspěvek na podnikání od úřadu práce, a to až do výše Kč 80 000,- při splnění podmínky provozování podnikatelské činnosti minimálně 1 rok. Dále má zaměstnavatel možnost získat příspěvek na mzdu absolventa až do výše Kč 10 000,-- měsíčně po dobu 6 měsíců.

Ing. Jana Plchová

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS