Fotogalerie - Exkurze stavařů na silničním tělese

Ve středu 4. 11. 2015 jsme využili vstřícný přístup osob zodpovědných za probíhající opravu opěrné zdi bývalé silnice č. I/43 směrem k zámku (v „oboře“) a navštívili jsme se žáky oboru Stavebnictví tuto stavbu. Jejím investorem je Město Letovice. Jedná se o náročnou sanaci opěrných stěn i zpevnění celého nasypaného silničního tělesa pod původní vozovkou.

Dozvěděli jsme se od Ing. Špičky a stavbyvedoucího Ing. Filipa informace o zhotoviteli stavby (SASTA, spol. s r.o., Brno), který sanaci provádí. Prohlédli jsme si výkresy původního plánu oprav a byli jsme seznámeni s nutnými změnami v průběhu stavby, viděli jsme probíhající betonáž, přípravu a svařování výztuží, přípravu bednění, různé mechanizační prostředky, vrtáky, kotvy a skládky materiálů. Jelikož se blíží termín dokončení stavby (30. 11. 2015) a zima, stali jsme se svědky opravdu čilého pracovního ruchu a velké koncentrace pracovníků.

Tuto exkurzi absolvovali studenti oboru Stavebnictví ve dvou „vlnách“ – ráno studenti 2. ročníku (přidali se k nám i zedníci) a odpoledne studenti 4. ročníku. Studenti 3. ročníku mají návštěvu na této stavbě zamluvenou na příští středu.

Ještě jednou děkujeme firmě SASTA i panu Báčovi z MěÚ Letovice za umožnění těchto exkurzí.

Text i foto:  Ing.  Alena Tomková

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS