Fotogalerie - Masarykova střední škola Letovice v Excelenci středních škol aneb řemeslo má zlaté dno

 Úspěch letovických truhlářů a zedníků. Zazářili v republikové soutěži učňů

 
Masarykova střední škola Letovice  dosáhla v září mimořádných úspěchů v mezinárodním finále  prestižní česko – slovenské soutěže SUSO . Jde o soutěž středních odborných škol, které se zabývají profesní přípravou  žáků v oborech zedník a truhlář. 
 
Filip Hruška a Lukáš Vykydal prokázali svou zručnost v oboru truhlář a z Prahy si odnesli třetí místo. Nadějní zedníci René Hrazdíra a Tomáš Popelář se umístili  na druhém místě
 
Soutěž se konala již po devatenácté . Principem jsou postupová kola , která probíhají za účasti inspektorů z  inspektorátů práce. Hodnocení provádí komise profesionálů z  firem.
V Regionu Východní Čechy a jižní Morava proběhlo oblastní kolo v Hradci Králové v březnu 2015, kde naši zedníci obsadili  první místo a truhláři vybojovali místo druhé.
 
Mezinárodní finále v září v Praze bylo čtyřdenní a sestávalo se z teoretické a praktické  části.  Na zadávání úkolů se podílely odborné  firmy. Truhláři měli na základě výkresové dokumentace vyrobit pomocí strojního zařízení interiérový  stolek  velmi náročného designu. Zedníci  museli zvládnout každý den jinou disciplínu např. zdění komínů, lepení lícových pásků nebo techniky zdění z různých materiálů.
 
Na  základě vmimořádných výsledků ve finále soutěže byla Masarykova střední škola Letovice začleněna do programu Excelence středních škol, kam jsou na základě kritérii ministerstva školství zařazeny pouze školy s vynikajícími výsledky žáků. MŠMT také podpoří odborný výcvik našich talentovaných žáků formou dotace ze státního rozpočtu.
 
    Soutěž odborných  dovedností SUSO se snaží veřejnost upozornit na potřebu řemesla jako takového. Žáci naší školy, kteří si zvolili řemeslný obor, nemají problém s uplatněním v praxi. Každoročně nás oslovují firmy, které mají velký zájem o naše absolventy, v tomto smyslu má nyní řemeslo opravdu zlaté dno.
 
Ing. Helena Marešová
 
1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS