Fotogalerie - Hodina v galerii PEX

aneb, Trocha kultury.

Tak jako v minulosti, tak i letos, navštívili studenti naší školy - v rámci výuky Estetiky - letovickou GALERII PEX.

Tato akce se uskutečnila v úterý 21. dubna a její součástí byla nejenom prohlídka uměleckých děl, ale také beseda s paní Bc. Helenou Kalasovou, která přítomným studentům třídy P1, poskytla bližší informace o jednotlivých uměleckých dílech i jejich autorech a trpělivě odpovídala na všechny jejich dotazy.

Celková atmosféra galerie, jejíž výhodou je, že se tu - prakticky na jednom místě - soustředí umění v různých podobách, je úžasná a i sama o sobě, je pro návštěvníky výrazným a významným estetickým zážitkem.

Najdeme tu umělecká díla různého druhu, počínaje obrazy, přes grafiku, sklo, keramiku, plastiky až po fotografie a šperky. Součástí galerie je také malé muzeum letovické keramiky.

Prakticky každý si tu může najít něco, co jej obzvláště zaujme, osloví a zanechá v něm mimořádný dojem.

A to bylo také jedním z úkolů, které měli studenti v rámci návštěvy GALERIE PEX plnit, vybrat si a zamyslet se nad příčinou toho, proč zrovna toto určité umělecké dílo je jim nejbližší a proč. Zajímavé bylo také zjistit co nejvíce informací o konkrétním autorovi - a v tom byla nezastupitelná pomoc paní Kalasové.

V rámci výuky předmětu Estetika, byla tato akce určitě jednou z nezdařilejších a snad bude motivovat studenty i k častějším návštěvám galerií a třeba i k hlubšímu zamyšlení nad tím, jaký význam má umění v životě člověka.

Ing. Marie Vlachová

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS