Fotogalerie - Beseda – trochu jinak ???

 Od začátku měsíce března probíhala - v rámci výuky společenskovědních předmětů - celá řada aktivit, besed a také prezentací - i vlastních prací žáků.

Sjednocujícím - a hlavním tématem - všech těchto akcí, byly

„Problémy současné společnosti“, kterých, bohužel, můžeme vnímat stále více…….. 

Na některé z těchto problémů byla zaměřena i interaktivní beseda, která se uskutečnila 8. dubna v Hudebně SOŠ a účastnili se jí žáci tříd ZE2 a 2NSV.

Jaký význam má víra – důvěra – v našem životě?

Jaké  hodnoty  vlastně uznáváme?

Jaká je úroveň současné kultury chování - v rámci mezilidských vztahů?

Hostem této akce byl mladý muž,  P. Petr Košulič, který se s námi zamýšlel nad jednotlivými otázkami a bez problémů odpovídal i na všetečné dotazy studentů.

Víra je přesvědčením o něčem, o čemž nemáme potřebné důkazy…… Je otázkou našeho rozhodnutí, zda budeme v něco věřit, zda budeme někomu důvěřovat nebo ne .....  Náš život je ale v podstatně založen na víře – důvěře.…… Každý problém je možné vidět z různých úhlů pohledu….. Ekonomické hledisko by nikdy nemělo mít větší váhu, než to morální……     Na základě hodnot, které uznáváme, zaujímáme i různé životní postoje v konkrétních situacích……

Z této besedy vzešla celá řada dalších otázek……….

V každém případě však byla tato akce určitým impulsem k zamyšlení nad smyslem života, nad naším vlastním žebříčkem hodnot……i nad tím, proč je důvěra základem každého hodnotného vztahu…..

Záleží na nás…….    !!! ??? !!!

Marie Vlachová

P. S.  „Gravitační zákon bude platit i bez nás, dobro a láska zvítězí, jen když za ně budeme bojovat.“

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS