Fotogalerie - Beseda "Poznejte naše Město"

Dne 19. 3. 2015 proběhla v Kulturním domě města Letovice beseda žáků Masarykovy střední školy Letovice a Základní školy Letovice na téma Poznejte naše město, uskutečněná v rámci stejnojmenného projektu, jehož cílem je vytvoření naučné stezky po Letovicích.
Žáci si spolu s vyučujícími nejprve vyslechli velmi zajímavou přednášku místního historika pana Bohuslava Kudy na téma Letovice. Svoje vyprávění doplnil i velmi zdařilou fotodokumentací. Dále se žáci seznámili i s historií letovického zámku, kterou jim odpřednášela Ing. Mgr. Andrea Ježková, a poté už následovaly prezentace samotných žáků z obou zapojených škol.
Do prezentace žáků základní školy se zapojila i ředitelka kláštera, paní MUDr. Královcová, která vyprávění doplnila a hlavně poinformovala o současném stavu letovického kláštera a jeho využití.
Beseda na téma  Poznejte naše město se uskutečnila pod záštitou města Letovice a za podpory Městského klubu důchodců, za což jim patří vřelé díky.

Ing. Bc. Kateřina Chalupková

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS