Fotogalerie - Masarykovy soutěže 2014

  Ve čtvrtek 12. 6. 2014 za námi přijeli žáci ze Základní a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26. Zavedl je k nám projekt Zlaté české ručičky, který jim umožnil cestu k nám – do Letovic. Čekalo je několik soutěží na ukázku našich oborů, projektů Zdravá škola a Ekoškola. Na vlastní kůži si vyzkoušeli svoje „zlaté“ ručičky. Procvičili si také svoje vědomosti a rozhýbali ztuhlá záda z autobusu.

Soutěže byly různorodé. Blanenští si mohli vyzkoušet práci se dřevem, elektrickými vodiči nebo keramickou hlínou. Dokonce se mezi soutěžícími objevili i tací, kteří bravurně vytočili hrníčky či vázy na hrnčířském kruhu. V Oranžové učebně museli rozeznat hmatem stavební materiály. V rýsovně zase skládali záludné puzzle z výkresů našich stavařů. Díky oboru nábytkářství pronikli do designu interiéru. V učebně OZE jsme jim ukázali využití a výhody solárního panelu. V Ekotřídě si osvěžili znalosti z první pomoci a důležitých životních orgánů. K protáhnutí těla jim sloužilo zdolávání schodů mezi patry našich budov a štafeta v sešlapování PET lahví. Soutěžní duch v týmech byl někdy přímo hmatatelný. 

Po ukončení soutěží jsme využili pěkného počasí a zbývajícího času ke hrám na školní zahradě. Díky projektu Škola pro udržitelný rozvoj máme obnovené vše ke hraní ping - pongu. Tato hra se žákům ze ZŠ velmi zamlouvala. Další možností bylo zahrát si pétanque nebo si házet s létajícím talířem.

Nejlepší týmy získaly užitečnou výhru a sladkou odměnu. My všichni jsme byli odměněni krásným dnem plným zážitků. Myslím, že i vy na fotkách uvidíte nadšení a spokojenost v našich tvářích.

Za Ekotým Mgr. Miroslava Vítková

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS