Fotogalerie - Dálkaři odmaturovali a svůj úspěch oslavili

 

     Ve dnech 20. – 21. 5. 2014 skládali ústní zkoušky ze společné části a profilové části maturitní zkoušky žáci 3. ročníku dálkové formy oboru Podnikání.  Po tříleté usilovné přípravě předstoupili před maturitní komisi, aby zúročili získané znalosti. Většina z nich chodí do práce či se stará o malé děti, a proto i jejich čas na přípravu k maturitní zkoušce byl omezen dalšími povinnostmi, které mají v osobním či pracovním životě. Po několika probdělých nocích, kdy jim společníkem byly studijní materiály, a značné nervozitě před významnou životní událostí se jim však vesměs podařilo tříleté studium úspěšně zakončit. Jejich zodpovědný přístup se odrazil i na hodnocení v jednotlivých předmětech.

     V pátek 6. 6. 2014 v podvečerních hodinách uspořádali absolventi pomaturitní večírek v prostorách letovické restaurace Dermot, na který přizvali i vyučující. Po slavnostním předání maturitního vysvědčení si společně připomínali zážitky z přípravy k maturitě i z jejího průběhu. Během večera se všichni dobře bavili a konečně měli i příležitost probrat záležitosti, na které doposud nebyl čas.

     Teď tedy nastává období uklidnění po posledních hektických týdnech, které přinese změnu do života každého z absolventů. Odpadnou povinnosti související se studiem, bude více času na rodinu a koníčky, ale také přijde možná smutek z toho, že pravidelné pondělní setkávání ve škole skončilo…

     Prostřednictvím několika přiložených fotografií se ještě můžeme vrátit k závěrečnému pomaturitnímu večírku, na kterém naši absolventi obdrželi svoje vytoužené maturitní vysvědčení.

 

Autorka textu a fotografií:

Ing. Jana Plchová, třídní učitelka

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS