Fotogalerie - Beseda s mluvčí policie ČR

Práce policie se dotýká životů nás všech a mnohdy to není žádná legrace. O tom se přesvědčili žáci naší školy v úterý 13. května 2014 na setkání s tiskovou mluvčí krajského ředitelství Policie ČR, por. Mgr. Ivou Šebkovou. Ta naštěstí nepřijela na naši školu „zasahovat“, ale zúčastnila se u nás debaty, kterou domluvili na Policii ČR v Brně naši školní preventisté.

Mnohdy nezajímavá témata vyzněla v podání ženy, jež zná většina z nás jako mediální hvězdu, která informuje v hlavních televizních zprávách o závažné trestné činnosti nebo o těžkých dopravních nehodách, mnohem atraktivněji. Besedy se zúčastnilo přes 140 našich učňů a žáků 1.ročníků studijních oborů. Paní magistra mluvila bez obalu o nebezpečích, týkajících se porušování zákona, a rozhodně si nebrala servítky. Svým přehledem a poutavým výkladem, doplněným o konkrétní situace a případy, které se na našem okrese v poslední době odehrály a některé z nich jsou právě v řešení, nadchla své posluchače. Žáci, zaujatí skutečnými, mnohdy neuvěřitelnými případy policejních honiček a pěstování drog přímo v rodinných domech nebo naprosto zbytečných těžkých dopravních nehod, pak mluvčí policie zavalili množstvím dotazů. Původně vymezený čas dvou vyučovacích hodin na besedu nakonec zdaleka nestačil. Na závěr debaty odměnili magistru Šebkovou zaslouženým bouřlivým potleskem. Ta na oplátku slíbila, že do roka a do dne naši školu opět navštíví a vrátí se i tématům, na která tentokrát nedošlo.

Ing. Jan Pořízek, učitel a preventista sociálně patologických jevů

 

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS