Fotogalerie - Co nás také oslovilo?

 Ve středu 9. dubna 2014, probíhaly - v Hudebně naší školy - přednášky a následné besedy, na téma „MULTIKULTURALISMUS x EXTREMISMUS“.Tato zajímavá akce, které se zúčastnili žáci tříd: ZE2, T3, Z3, NS2, P1A a následně i P2A, se tedy dotkla širokého spektra našich studentů.
Lektor, Mgr. Matyáš Zrno, který je v současné době analytikem Občanského institutu, bývalým zástupcem zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva a také bývalým vedoucím českého provinčního rekonstrukčního týmu v Afganistánu, svým fundovaným vystoupením zaujal prakticky každého.

To potvrdila i následná diskuse a dotazy, které mu žáci kladli.
Žijeme v době, kdy se často setkáváme - a nejenom u mládeže – s agresivitou, násilím, xenofobií, negativními postoji k určitým národnostním menšinám a i s téměř rasistickými názory a postoji.

„Multikulturalismus je myšlenkový a politický směr (kulturní ideologie), který zastává stanovisko, že v jednom demokratickém státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou a zdůrazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost a stát.“

Hlavním přínosem této akce byla nejenom řada nových informací, které žáci získali, ale hlavně spousta námětů a impulzů k zamyšlení…… A snad… i uvědomění si toho, že je třeba dívat se na problémy nejenom z jednoho, ale také i z jiných úhlů pohledu…….


text: Marie Vlachová,  foto: Marek Chládek

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS