Fotogalerie - 4. místo v celostátní přehlídce Enersol 2014

FOTOGALERIE NÍŽE


Ve dnech 13. - 14. března 2014 se v prostorách SOU gastronomie a podnikání v Praze uskutečnil jubilejní 10. ročník celostátní konference Enersol 2014 a soutěžní přehlídky žákovských projektů v tématech obnovitelných zdrojů energie, snižování energetické náročnosti a omezování emisí v dopravě. Projekt je součástí programu podpory talentovaných žáků středních škol a popularizace technických oborů.

Mezi 190 účastníky z celé České republiky byli nejen studenti a učitelé, ale také členové asociace Enersol, porotci, hosté a zástupci hlavního města, ministerstev a firem. Přehlídky se zúčastnilo 11 krajů, přičemž členy jednotlivých krajských družstev jsou žáci z různých škol.

Jihomoravský kraj v jednotlivých kategoriích reprezentovali:

Berger Jindřich

SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113

Čistírny odpadních vod

PRAXE

Nachtnebelová Renata

Masarykova střední škola Letovice, Tyršova 500

Zpátky ke kořenům

PRAXE

Bezdíčková Tereza

Masarykova střední škola Letovice, Tyršova 500

Dům paní učitelky snadno a rychle

TEST

Vala Radim

SOŠ a SOU Znojmo, Dvořákova 19

Produkce a využití dřevní štěpky

TEST

Gryc Matěj

SPŠ elektrotechnická a informačních technologií Brno

Řepka je tu klasa, konopí je spása

INOVACE

Šinogl Alois

SŠ technická Znojmo, Uhelná 6

Kam s ním?

NÁHRADNÍK

Brožovičová Michaela

Střední pedagogická škola Boskovice

Enersoláček a jeho kamarádi vzkazují dětem

PROPAGACE

Zástupci naší školy si vedli výborně.

·         Tereza Bezdíčková skládala odborný test s jedinou chybou a její výsledky nám pomohly k zisku 2. místa v testech.

·         Renata Nachtnebelová prezentovala projekt Zpátky ke kořenům, ve kterém zpracovala téma slaměného domu. Patřila mezi nejmladší účastníky přehlídky a od poroty za svou prezentaci sklidila velkou pochvalu. Ve své skupině získala krásné 3 místo.

Odborná porota hodnotila nejen formální a odbornou stránku příspěvků, ale i úroveň samotné prezentace včetně schopnosti vyjádřit srozumitelně základní myšlenky projektu. Výsledky z jednotlivých částí se sčítaly, takže záleželo na každém členovi týmu.

A jak to celkově v národním kole dopadlo?

1.      místo Praha

2.      kraj Vysočina

3.      místo Středočeský kraj

4.      místo JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Součástí přehlídky byla i prohlídka hlavního města. Účastníci mohli navštívit stadion Sparty, projet se historickou tramvají nebo plout lodí po Vltavě. Na večer byl připraven kulturní program.

Obě studentky naší školy se účastní mezinárodní přehlídky ve dnech 10. - 11. dubna 2014 v Otrokovicích, kde budou zároveň družstva ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a Slovinska.

Příjemným zjištěním bylo, že pohled mladé generace přináší mnohdy zajímavá, neotřelá a inovativní řešení využitelná v běžné praxi.

Celé družstvo důstojně reprezentovalo Jihomoravský kraj, za což jim patří velký dík.

Text a foto: Alena Doskočilová

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS