Fotogalerie - Odpad z Letovic vyvážíme do celého světa

Třídy P1A a EV4, které vyhrály soutěž „Třiďte s námi” za 1. pololetí školního roku v rámci projektu Ekoškola, navštívily spolu s Ekotýmem sběrný dvůr REMAT Letovice s.r.o.

Od této exkurze jsme měli různá očekávání. Převládal však názor, že v Letovicích nás už nic překvapit nemůže. Firma REMAT, která sídlí na ulici Pražská, kolem níž každý den projíždíme, pro nás však byla obrovským překvapením. Informace, které jsme se zde dozvěděli, byly pro nás opravdu zajímavé.

Každý za nás produkuje odpad, ročně několik tun. A taky za něj platíme. V Letovicích se za svoz komunálního odpadu platí 550 Kč na osobu. „Kdyby se však více třídilo, mohli bychom platit mnohem méně,” připomíná ředitel REMATu Ing. Josef Procházka. Dalším pojmem, který se do hospodaření s odpadem dostává, je slůvko globalizace. V dnešní době vozíme odpad do celého světa. „Jeden druh papíru vozíme do Maďarska, kartony do Polska a igelity do Číny. Tento způsob bohužel není ekologický, ovšem v dnešním globalizovaném světě, kdy ceny určují nadnárodní společnosti, se nevyplatí odpad zpracovávat v naší republice,“ dodal Ing. Procházka.

Dále třídy byly informovány o výrobě ekobriket a pelet z dřevěných odřezků, které se používají jako ekologické vytápění nebo podestýlka pro hlodavce.

Závěrem mohu za všechny zúčastněné říci, že tato exkurze pro nás byla velmi obohacující. Mnohem lepší je vidět realitu na vlastní oči, než se o ní zkresleně dovídat z internetu či televize. Děkujeme firmě REMAT a Ing. Procházkovi, za možnost poznat toto místo.

Za Ekotým, Pavel Horáček, student EV4

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS