Fotogalerie - Ekotým vyrazil do Brna

Ve středu 5. února se Ekotým rozjel do Brna. Ptáte se proč? Chtěli jsme zlepšit komunikaci mezi námi a prohlédnout si areál spalovny Sako. Protože jedním z našich zájmů je šetřit životní prostředí, využili jsme při cestě hromadné dopravní prostředky.

Nejprve jsme strávili příjemné dopoledne ve středisku Lipka Kamenná. Kde jsme se prostřednictvím her zlepšovali v týmové spolupráci a také jsme si trénovali práci s informacemi. Každý z nás mohl být na chvíli novinářem nebo grafikem.

S poledním zvoněním následoval přesun do firmy SAKO. Nejdříve nás paní průvodkyně prostřednictvím filmu a prezentace seznámila s činností firmy a její renovací, pak jsme prošli celý firemní areál. Zajímavé pro nás bylo zjištění, že tříděný odpad dále zpracovávají na dotřiďovací lince. Komunální odpad a neprodejný odpad z dotřiďovací linky spalují. Energie, která vzniká spalováním, se využívá jako dodávka tepla do okolních bytových jednotek asi pro 15 tisíc rodin, nebo se z ní vyrábí elektřina, kterou ve firmě využijí.

Ve vlaku cestou domů jsme si díky získaným informacím položili otázku:
Jak tedy správně třídit odpad?
Asi bychom měli třídit podle těch, co dále zpracovávají náš odpad …

Jak je to u nás v Letovicích?  Vozíme odpad na skládku nebo do spalovny? Co se dále děje s naším tříděným odpadem?

O našich dalších zjištěních se brzy dozvíte.

 

Za Ekotým

Mgr. Sekaninová &  Mgr. Vítková

Fotografie: Mgr. Vítková, a 2 poslední fotografie www.sako.cz

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS